1 FEB 2023

Januari 2023 – Bud på Meltwater

2023 kunde inte ha inletts på ett mer annorlunda sätt än vad vi såg för ett år sedan. På ett sätt som mer liknar ett historiskt mönster vände marknaden blad från ett negativt 2022 och sentimentet stärktes ordentligt under januari. Vi såg en tydlig tendens att förra årets förlorare blev januaris vinnare. I en ständigt mätbar verksamhet, där allting egentligen går att mätas på rullande vecka, månad, år och decennium så sker ändå ett slags avstamp varje årsskifte. Julledigheten innebar kanske den katharsis som marknaden behövde.

Givetvis har inte världen i grunden plötsligt skiftat under mellandagarna. Kortsiktigt är marknadens rörelser i stort sett alltid frikopplade från den underliggande verklighetens mer trögrörliga utveckling. Många av de risker som tyngde marknaden under förra året finns kvar. Vi ser dock tydliga tecken att inflationen kommer att komma ned från de extrema nivåer vi sett. Konjunkturoron finns kvar, men vi ser hittills få tecken på svaghet i digitala bolags intäkts- och resultattillväxt. Den geopolitiska scenen förblir negativt tiltad, med det pågående kriget i Ukraina som mest akuta exempel.

Även om börsalmanackan säger att ”året går som januari går” bör man motstå lockelsen att göra det så enkelt för sig. Den långsiktiga riktningen för börsen är upp och vi har sett positiv utveckling två år av tre. Om vi återvänder till marknadens psykologi – det vi kallar sentiment – upplever vi trots allt fastare mark under fötterna nu, framför allt jämfört med hur negativt det var under hösten.

Den 19 januari offentliggjordes budet på norska Meltwater, ett innehav i både TIN Ny Teknik och TIN World Tech. Bolaget meddelade redan i höstas att man fått propåer och skulle genomföra en särskild översyn av verksamheten. Sedan dess har man inte träffat investerare. I en något komplicerad struktur ger köparna, Altor och Merlin, aktieägarna möjlighet att sälja sina aktier för kontanter alternativt rulla vidare i en ny, privat onoterad struktur. Även om vi föredrar att innovativa bolag förblir noterade i Norden ser vi små möjligheter att förhindra detta utköp. Tongivande aktieägare, inklusive Altor som idag äger 13 procent av bolaget, har aviserat att de kommer att välja att kvarstå som ägare i privat miljö.

Det är svårt att se annat än att en typ av ägare – de som har obegränsade möjligheter att äga onoterade aktier – har helt andra incitament i den här situationen än ”vanliga” institutioner och fondförvaltare. Även om vi anser att köparna kommer över Meltwater alldeles för billigt så finns det inte särskilt mycket vi kan göra åt det. Baserat på de preliminära siffror för fjärde kvartalet som släppts så köps Meltwater ut till en multipel om cirka 1,2x bolagets återkommande intäkter. Ett snitt för europeiska mjukvaruföretag ligger någonstans runt 4x. Till del kan skillnaden motiveras av att Meltwater haft lägre bruttomarginal än många andra mjukvaruföretag. Därtill har de haft en hög churn (uppsägningar av abonnemang) inom äldre delar av produktsortimentet och har haft svårt att nå en NRR (net retention rate) över 100 procent. Med detta sagt så har vi sett successiva förbättringar på alla dessa punkter, inte minst tack vare att mer hälsosamma delar av företaget vuxit och produktmixen på så sätt förbättrats.

Vi vill tacka alla som kom, antingen fysiskt eller digitalt, på vår årliga investerarträff den 11 januari. Särskilt roligt var det att ha VD för två portföljinnehav, Paradox Interactive och Viaplay, på scenen. Presentation och diskussion finns kvar här för den som vill ta del av materialet i efterhand.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 3,4 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +6,1 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 26,1 procent, jämfört med -5,7 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 46,8 procent, samtidigt som index ökat 59,0 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution, Embracer och Surgical Science. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Evolution, Genovis och Adevinta, Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Surgical Science, Paradox Interactive och Chemometec. Fondens största segment är Hälsa, som utgör 33 procent av förvaltat kapital, följt av Mjukvara på 28 procent och Digitala Varumärken på 23 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 9,2 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World +7,9 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 11,8 procent, jämfört med +10,6 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 13,7 procent, samtidigt som index ökat 50,9 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Microsoft, Novo Nordisk och Solaredge. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Salesforce, Straumann och Adevinta. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Enphase, Diasorin och Airthings. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 44 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 23 procent och Digitala varumärken på 12 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings