3 JAN 2022

Gott Nytt År!

Vi lägger nu vårt tredje verksamhetsår till handlingarna och ser tillbaka på ännu ett händelserikt år. Tack till er alla över 350 tusen andelsägare för förtroendet att ta hand om en del av era investeringar. Detta ansvar väger tungt och vi tar uppgiften på största allvar.

2021 blev ett utmanande år för innovativa bolag och framför allt för deras aktier. I efterhand kan vi se att entusiasmen på marknaden kring digitalisering och tillväxt gick ett steg för långt under 2020. Fonden TIN Ny Teknik steg då 70 procent medan vinsterna, även om utvecklingen var stark, inte utvecklades fullt så gynnsamt. Under 2021 har vi sett spegelbilden av 2020. Vinsterna har fortsatt utvecklas väl, men aktiekurserna har varit betydligt mer volatila och den totala utvecklingen under året mer blygsam överlag. Därmed har även värderingarna, generellt sett, kommit ned under 2021.

Även detta år har varit intensivt med fortsatt hög affärsaktivitet. Under våren gjorde vi våra första investeringar i onoterade bolag sedan starten av TIN Fonder. Under året har vi agerat ankarinvesteringar i sju börsnoteringar. Vi har också haft glädjen att stödja två företag, Surgical Science och Cint Group, i emissioner de gjort för att finansiera transformativa förvärv. I takt med att de relativa värderingarna av noterade bolag generellt, och i synnerhet vissa av fondernas innehav, kommit ned har vi blivit mer återhållsamma med investeringar i nya, oprövade bolag. Under andra halvåret deltog vi som ankare i endast två bolag, intressant nog båda i Finland.

Under andra halvåret har vi också haft en intensiv dialog med flera av våra portföljbolag, ofta informellt men även strukturerat i form av deltagande i valberedningar. Vi tar bolagsstyrning, corporate governance, på största allvar och ser det som grunden för allt hållbarhetsarbete. Det mest centrala i denna strävan är för oss att fler av våra fina, digitala bolag blir kvar i landet och kan växa vidare för allas nytta. Oftast syns detta genom de ankarinvesteringar vi gör i bolag som noteras, men ibland kommer vi även att tacka nej till bud i situationer då vi tror att bolaget kan klara sig bra på egen hand i noterad miljö. Så skedde under året i SOBI.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 0,5 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +1,5 procent. Sett över hela 2021 har fonden stigit 6,2 procent, jämfört med 30,0 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 132,7 procent, samtidigt som index ökat 84,4 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution och Cint Group. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Evolution, Paradox Interactive och Cint Group. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Hubspot, Chemometec och Unity Software.  Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 37 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 26 procent och Digitala Varumärken på 22 procent.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under året var Surgical Science, Evolution och Novo Nordisk. Bland de innehav som har påverkat negativt finner vi Stillfront, Enad Global 7 och Implantica.

TIN World Tech
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 2,2 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World +4,9 procent. Sett över hela 2021 har fonden stigit 14,0 procent, jämfört med 34,5 procent för index Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 48,7 procent, samtidigt som index ökat 48,0 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Edwards Lifesciences, Embracer och Straumann. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Edwards LifesciencesAbiomed och Globus Medical. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Roblox, Unity Software och Adobe. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 50 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 21 procent och Digitala varumärken på 13 procent.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under året var Straumann, Edwards Lifesciences och Nemetschek. Bland de innehav som har påverkat negativt finner vi Teamviewer, Meltwater och Nintendo. Under året kom det bud på två bolag i fonden. Brittiska Avast köptes ut med 20 procent budpremie av NortonLifeLock och australiensiska Afterpay köptes av Square med 28 procent budpremie.

Vi ser fram emot 2022 med förstärkt framtidstro och tillförsikt. Vår ambition är att fortsätta bygga kvalitet i verksamheten, allt för att kunna göra ett lika bra eller bättre jobb i att skapa avkastning för alla andelsägare över tiden. Vi är fortfarande tidigt i vår resa med TIN Fonder. Med snart tre år under bältet har vi byggt en stabil base camp och runt oss ser vi många intressanta toppar att klättra.

Avslutningsvis vill vi bjuda in andelsägarna i fonden till vår årliga investerarträff tisdagen den 25 januari kl 19.00. Eventet kommer streamas live och som tidigare år kommer vi bjuda in två VD:ar bland bolagen vi investerat i. Vi kommer även ha ett begränsat antal platser på plats på Clarion Hotell Sign i Stockholm. Anmälan sker här och Covidbevis kommer krävas för inträde.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings