3 JAN 2020

Gott Nytt År!

Vi kan nu lägga vårt första verksamhetsår till handlingarna och se tillbaka på ett händelserikt år.

Vi kan nu lägga vårt första verksamhetsår till handlingarna och se tillbaka på ett händelserikt år. Tack till er alla över 70 tusen andelsägare för förtroendet att ta hand om en del av era investeringar. Detta ansvar väger tungt och vi tar uppgiften på största allvar.

Det har varit ett otroligt roligt och intensivt första år med fonden. Det viktigaste är att vi kunnat utnyttja det nätverk vi byggt under många år och fortsätta träffa många intressanta bolag. Det är också glädjande att vi lyckats nå en kritisk massa vilket stärker våra möjligheter att göra potentiellt värdedrivande affärer.

Senaste månaden steg andelsvärdet med 2,8 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +5,4 procent. Sedan fondens start 4 februari har andelsvärdet stigit 29,0 procent, medan nordiska småbolag ökat 23,3 procent. Det förvaltade kapitalet uppgick vid periodens slut till drygt 3000 miljoner kronor. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution Gaming, Novo Nordisk och Take Two Interactive. För en lista över de tio största innehaven, se www.tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är StorytelSurgical Science och Evolution Gaming. För hela perioden sedan fondens start är de största bidragsgivarna Evolution Gaming, Surgical Science och Stillfront. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi GenovisKindred och Zendesk. Motsvarande för hela perioden är SOBI, Kindred och 2U. Fondens största segment är Digitala varumärken, som utgör 31 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 26 procent och Mjukvara på 24 procent.

Vi ser fram emot 2020 med framtidstro och tillförsikt. Vår ambition är att fortsätta bygga kvalitet i verksamheten, allt för att kunna göra ett lika bra eller bättre jobb i att skapa avkastning för alla andelsägare över tiden. Vi är fortfarande tidigt i vår resa med TIN Fonder. Kanske vi kan betrakta 2019 som första kilometern i ett maratonlopp.

Den 20 januari kommer vi att föra över fonden från Wahlstedt & Partners till egna fondbolaget Teknik Innovation Norden Fonder AB (TIN Fonder).

Avslutningsvis vill vi härmed bjuda in andelsägarna i fonden till vår första årliga investerarträff den 29 januari på Hotell Clarion Sign vid Norra Bantorget i Stockholm. Vi ber alla intresserade andelsägare att anmäla sig www.tinfonder.se/#agm2020.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings