4 JAN 2021

Gott Nytt År!

Vi kan nu lägga vårt andra verksamhetsår till handlingarna och se tillbaka på ytterligare ett händelserikt år.

2020 var ett år av paradoxer; humanitärt och ekonomiskt på många sätt ett förfärligt år, medan de finansiella marknaderna bjöd på en svindlande resa med ett av de värsta fallen i historien följt av en återhämtning som slår allt annat vi sett. Mitt i eländet gladdes vi åt alla exempel på hur människor ställt upp för varandra, inte minst hur det vetenskapliga samfundet samlat ihop sig och producerat vaccin på rekordtid. Hur viktigt detta är tar vi upp i en separat krönika som du hittar här.

Även vi har haft ett intensivt år med hög affärsaktivitet och med starten av vår andra fond TIN World Tech. Vi har samtidigt strävat efter att bygga vidare på kvalitet och stabilitet i verksamheten. Något vi är särskilt stolta över är de steg vi tagit inom TIN Analytics, där vi redan ser affärsmässig nytta och där vi hoppas bygga sten för sten till något som kan bli mycket värdefullt över tiden. Vi har fortsatt stärka vårt nätverk och träffat många intressanta bolag. Detta gäller inte minst i Norge där vi varit särskilt aktiva under hösten. Det är också glädjande att vi attraherat ytterligare kapital, vilket stärker våra möjligheter att göra potentiellt värdedrivande affärer.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 9,4 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +6,0 procent. Sett över hela 2020 har fonden stigit 69,9 procent, jämfört med 15,0 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 119,2 procent, samtidigt som index ökat 41,8 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution Gaming och Novo Nordisk. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Enad Global 7, Embracer och VNV Global. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Adevinta, Link Mobility och Nemetschek.  Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 32 procent av förvaltat kapital, följt av Digitala varumärken på 27 procent och Hälsa på 24 procent.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under året var Embracer, Evolution Gaming och Stillfront. Ett fåtal innehav har påverkat negativt, bland dem SaabSOBI och Pexip. Under året har fonden agerat som ankarinvesterare i tio börsintroduktioner, varav åtta i Norge. Fonden har under samma tid deltagit i 15 riktade emissioner, ofta i samband med expansion och förvärv.

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 5,3 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World 0,5 procent. Sedan fondens start 12 juni i år har fonden stigit 28,5 procent, samtidigt som index ökat 10,0 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Edwards Lifesciences, Embracer och Nintendo. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Volue, Embracer och Afterpay. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Diasorin, Jinko Solar och Salesforce. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 46 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 18 procent och Digitala varumärken på 13 procent.

Vi ser fram emot 2021 med bibehållen framtidstro och tillförsikt. Vår ambition är att fortsätta bygga kvalitet i verksamheten, allt för att kunna göra ett lika bra eller bättre jobb i att skapa avkastning för alla andelsägare över tiden. Vi är fortfarande tidigt i vår resa med TIN Fonder. Förra årsskiftet beskrev vi 2019 som första kilometern i ett maratonlopp och om den metaforen får fortsätta gälla har vi knappt kommit fram till första vätskekontrollen.

Avslutningsvis vill vi härmed bjuda in andelsägarna i fonden till vår årliga investerarträff onsdagen den 27 januari kl 18.00, vilket i år måste ske digitalt. I år kommer vi streama eventet live och som tidigare år kommer vi bjuda in två VD:ar bland bolagen vi investerat i. Bästa sättet för att få en påminnelse är att prenumerera på vår Youtubekanal.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings