Uncategorized

Core Ny Teknik Månadsbrev juni 2019

01 jul: Månadsbrev juni

Närmare 50.000 kunder har investerat i fonden Core Ny Teknik sedan starten 4 februari och totalt är nu det förvaltade kapitalet knappt 1900 miljoner kronor. Andelen Hälsa i portföljen har ökat till 28 procent.
TIN Fonder Krönika Amor Fati

26 jun: Krönika: Amor Fati?

Vi har länge inspirerats av stoikerna i strävan att hitta en uthållig filosofisk ansats till fondförvaltning. Som en ren bonus kan vi också ha mycket att vinna på det personliga planet.
Ny Teknik Månadsbrev maj

03 jun: Månadsbrev maj

Fonden Core Ny Teknik startade 4 februari och totalt är nu det förvaltade kapitalet över 1600 miljoner kronor. Rapportperioden för första kvartalet var övervägande positiv för bolagen i fonden.
Core Ny Teknik Månadsbrev april

02 maj: Månadsbrev april

Fonden Core Ny Teknik startade 4 februari. Sedan dess har närmare 40.000 kunder investerat i fonden. Från och med månadsskiftet är nu fonden även tillgänglig för investerare i Norge och Finland.