Förvaltare av fonden TIN Ny Teknik, Erik Sprinchorn

Förvaltare av fonden TIN Ny Teknik, Erik Sprinchorn