Månadsbrev april

Fonden Core Ny Teknik startade 4 februari. Sedan dess har närmare 40.000 kunder investerat i fonden. Från och med månadsskiftet är nu fonden även tillgänglig för investerare i Norge och Finland.

Nintendos karaktärer Luigi, Dino och Mario

Fonden Core Ny Teknik startade 4 februari. Sedan dess har närmare 40.000 kunder investerat i fonden och totalt är nu det förvaltade kapitalet över 1300 miljoner kronor. Vi tackar er alla igen för förtroendet och påminner om att vi är i begynnelsen av en långsiktig resa. Från och med månadsskiftet är nu fonden även tillgänglig för investerare i Norge och Finland.

Fonden har i dagsläget drygt 40 innehav. Under april månad har vi hunnit med cirka 30 bolagsmöten samtidigt som vi arbetat vidare med affärsutveckling. Det viktigaste är att vi kan fortsätta att lägga mycket tid på att träffa bolag om vi ska kunna göra ett långsiktigt bra jobb. Rapportperioden för första kvartalet har inletts och vi har sett ett positivt utfall bland de innehav som hunnit rapportera.

Fondens största sektor är Digitala Varumärken som utgör 28 procent följt av Mjukvara om 27 procent och Hälsa om 22 procent. I sektorn Mjukvara har vi positioner i fler bolag jämfört med Digitala Varumärken där vi koncentrat innehaven till färre bolag. Således syns fler bolag med fokus på Digitala Varumärken bland fondens tio största innehav, trots att mjukvara är en nästan lika stor sektorexponering.

Senaste månaden steg andelsvärdet med 7,3 procent. Under samma period utvecklades det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN med 5,5 procent. Kursutvecklingen på Nordens aktiemarknader har varit stark under april och tillväxtbolag har utvecklats väl. Sedan fondens start 4 februari har andelsvärdet stigit 14,0 procent, medan nordiska småbolag ökat 9,8 procent.

De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Take Two Interactive, THQ Nordic och Evolution Gaming. För en lista över de tio största innehaven, se www.tinfonder.se/innehav/

Hållbarhet är en integrerad och central del av fondens investeringsmandat och vår förvaltningsprocess. Vi vill verka för att fler innovativa och växande bolag kan komma till och förbli på nordisk börs. Ett levande ekosystem med innovativa företagskluster kan bidra starkt till morgondagens välfärd.

I och med att fondens investeringsmandat är begränsat till tillväxtföretag framför allt inom teknik och hälsa exkluderas automatiskt många företag och sektorer med miljömässiga utmaningar, till exempel inom fossila energislag. Fondens komposition bidrar till mycket låga utsläpp av CO2. Därför får vi naturligt ett större fokus på hållbarhet inom sociala aspekter och bolagsstyrning. Förutom de naturliga avgränsningarna arbetar vi med inflytande snarare än exkludering. Vi vill hellre påverka ett bolag i en mer hållbar riktning än sälja innehavet för att ”se bättre ut”.

Vi ha bifogat en ”one-pager” till månadsrapporten som vi kallar ”Hållbart värdeskapande i praktiken” där vi försöker tydliggöra vad man stöttar om man investerar i fonden:

  1. Om man köper fonden stödjer man aktivt hållbarhet genom teknikutveckling
  2. Vi har integrerat hållbarhet i våra investeringsbeslut
  3. Bolagsstyrning: vi kommer aktivt kämpa för större aktieägande bland styrelsemedlemmar i det bolagen vi investerar i. Vi tror att större aktieägande gör att man tar hållbart värdeskapande på allvar.
  4. Vi lägger krutet i vår ESG-analys på bolag i ”högrisksektorer” och där vill vi att ESG skall vara inom top 3 prio i bolagets kvartalsrapport.’

”One-pager” TIN Fonder hållbart värdeskapande i praktiken

Dela

Leave a comment