Varför ska man investera i medicinteknik?

Poängterar den tekniska utvecklingen i medicinteknik