Vi vill stärka klustret av innovativa bolag i Norden

Vår vision

Vi vill göra vår del i att stärka det nordiska ekosystemet för innovativa bolag. Vi vill att våra sparare ska kunna ta del av fler värdeskapande bolag och att dessa ska kunna gå ännu bättre med börsen som plattform för tillväxt. Teknik och innovation är centrala för att vi skall kunna lösa utmaningar kring hållbarhet, miljö och välfärd. Det nordiska innovationsklustret är starkt relativt regionens storlek, men sårbart i en global konkurrens.

Vi vill arbeta aktivt för att få fler framgångsrika entreprenörer och bolag till nordisk börs. Vi kommer att behålla tidigare investeringsfilosofi och arbetssätt, men kan som fristående bolag om något vara än mer aktiva i denna strävan. Det finns många duktiga techinvesterare i världen, men vårt fokus är att investera i teknik och innovation med ett nordiskt perspektiv.

Aktiva ägare

Vi tror att aktiva ägare som träffar alla bolag de investera i, tar ansvar och ställer krav är en nyckel till hållbart värdeskapande. Sund bolagsstyrning har varit en viktig hörnsten i nordiska bolags förmåga att skapa aktieägarvärde. Som stor aktieägare i många mindre bolag har vi även en möjlighet att påverka bolagen via dialog.

Syftet med vårt ägarutövande är att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor och verkar för att långsiktigt sund utveckling av bolagen. Styrelsens kvalitet är viktig för bolagets framtida utveckling. Vi deltar därför i valberedningar och tar fram förslag på styrelseledamöter i de bolag där fonden är bland de största ägarna. Utöver valberedningsarbetet utövar vi vårt ägarinflytande på stämmor i bolag där fonden är stora aktieägare. Läs mer om vårt ägarutövande i våra principer för aktieägarengagemang.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på tinfonder.se.

Information om rådgivningslagen

Den 1 juli 2004 infördes en ny lag (2003:862) om finansiell rådgivning, den s.k. rådgivningslagen. Med anledning av den nya lagen är det viktigt för alla andelsägare och alla potentiella sparare att känna till TIN Fonders ställningstagande i denna fråga. TIN Fonders huvuduppgift är att vara en aktiv fondförvaltare. Våra fonder marknadsförs främst mot privatpersoner, juridiska personer och institutioner. Det betyder att ekonomisk rådgivning inte ligger inom ramen för TIN Fonders verksamhet. Därför kommer vi inte att dokumentera kundmöten eller spela in våra kundsamtal vilket är ett krav vid ekonomisk rådgivning. Det är viktigt att våra andelsägare är införstådda med att vår information är av mer generell karaktär och skall ses som marknadsföring, inte rådgivning.

Integritet

Integritetspolicy för kunder

Bolaget är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi erhåller i samband med kundförhållande eller vid etablering av kundförhållande.

Läs vår integritetspolicy här: TIN Fonder Integritetspolicy

För frågor gällande vår integritetspolicy eller dina personuppgifter kontakta oss via kund@tinfonder.se

Cookies

När du besöker vår webbplats eller använder våra digitala tjänster på annat sätt kan vi använda cookies, pixeltaggar, analysverktyg och andra liknande tekniker för att bidra till att erbjuda och förbättra våra digitala tjänster, enligt beskrivningen nedan:

Cookies är information som lagras direkt på datorn som du använder. Cookies gör det möjligt för oss att samla in information såsom webbläsartyp, nedlagd tid på de digitala tjänsterna, besökta sidor, språkinställningar och annan information om webbtrafik. Vi, och våra tjänsteleverantörer och vi använder information för säkerhetsändamål, för att förenkla online-navigation, för att visa information på ett effektivare sätt, anpassa din upplevelse vid användning av de digitala tjänsterna, och på annat sätt analysera användaraktivitet. Vi kan identifiera din dator för att hjälpa dig använda de digitala tjänsterna. Vi samlar även in statistisk information om användningen av de digitala tjänsterna för att kontinuerligt förbättra dess design och funktion, förstå hur de digitala tjänsterna används och hjälpa oss att lösa problem rörande de digitala tjänsterna.

Om du inte vill att information samlas in genom cookies när du använder vår webbplats finns det ett enkelt förfarande i de flesta webbläsare som gör det möjligt för dig att automatiskt neka cookies eller ger dig valet att neka till eller godkänna överföringen av en viss cookie (eller cookies) till din dator från en viss sida. Du kan även besöka http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Pixeltaggar och andra liknande tekniker: Pixeltaggar kan användas i anslutning till vissa digitala tjänster för att, bland annat, spåra användarnas användning av de digitala tjänsterna (inklusive e-postmottagare), mäta hur framgångsrika våra marknadsföringskampanjer är och sammanställa statistik om användningen av de digitala tjänsterna och svarsfrekvenser.

Analysverktyg: Vi använder webbplats- och applikationsanalystjänster som erbjuds av tredje parter som använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om webbplats- eller applikationsanvändning och för att rapportera trender, utan att identifiera individuella besökare. De tredje parter som tillhandahåller dessa tjänster till oss kan även samla in information om din användning av tredje parts webbplatser.