TIN Fonder accepterar budet på Mercell

Kommentar i samband med det offentliga kontanterbjudandet från Spring Cayman Bidco, LLC att förvärva Mercell Holding ASA

TIN Fonder (”TIN”) har bedömt det offentliga kontanterbjudandet för Mercell Holding ASA (”Bolaget”). Kontanterbjudandet är ett resultat av en strategisk process som genomförts av styrelsen i Bolaget tillsammans med ABG Sundal Collier ASA and JP Morgan. TIN har beslutat att följa styrelsens rekommendation att godta det offentliga kontanterbjudandet från Spring Cayman Bidco, LLC att förvärva samtliga aktier i Bolaget.

Dela