Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.

Julias bästa tips för ett långsiktigt sparande

För den som ännu inte kommit igång med ett sparande kan det vara lätt att skjuta upp till imorgon. Trots att det viktigaste beslutet man kan ta är att börja så tidigt som möjligt. De första pengarna man sparar i fonder får arbeta längst och blir ofta de mest värdefulla över tid. Även när man väl börjat kan det man drömmer om att spara till kännas väldigt långt borta. I en för det mesta linjär värld förstår ingen av oss intuitivt kraften i ränta på ränta. Världens åttonde underverk.

Förutom beloppet man sparar och värdeökningstakten är det viktigaste för ett sparande den tid man låter pengarna arbeta. För pengar man inte behöver under närmaste tiden tenderar sparandet att bli längre än man trott. För ett framtidssparande med en horisont på fem år eller mer ser vi aktiefonder som ett attraktivt alternativ. Ju mer tålamod man har, desto mer intressant blir det i våra ögon att investera i innovation och framtidens affärsmodeller.

Vad tror du är hemligheten för att lyckas med ett långsiktigt sparande?

Det finns ingen välbevarad hemlighet som kommer överraska dig. Men jag tror det är viktigt att sätta upp ett mål med sitt sparande och ha en uppfattning om när man kan nå det målet. Vi vet av erfarenhet att såväl ett dedikerat målsparande (den där soffan, fritidshuset eller resan) som ett mer generellt byggande av buffert brukar ligga kvar investerat längre än man kanske trodde från början. Skapa dig gärna en uppfattning till vad ditt sparande ska användas till så minskar risken att du plockar ut det i förtid.

Hur ska jag tänka när jag väljer mellan aktier och fonder?

”Ett bra första steg är att tänka på hur aktivt du vill jobba med ditt sparande. En investering i aktier kräver mer tid i form av analysarbete och köp- och säljaffärer från dig. Det är dessutom svårare att själv sätta ihop en väldiversifierad portfölj av kvalitetsbolag än vad man kanske tror. För vissa bolag är kassaflödet kritiskt att övervaka. För andra typer av bolag gäller det att bevaka så att orderingången är på en tillräckligt hög nivå. Känner man att det kan vara för tidskrävande och utmanande att ha koll på alla nyckeltal är ett sparande i fonder ett fantastiskt bra alternativ.

Investera för framtiden, lev i nuet.

Vi tror inte att man behöver skära ned i utgifterna i absurdum bara för att spara så mycket som möjligt till framtiden. En sund balans mellan att leva i nuet men samtidigt planera för framtiden tror vi är en rimlig, hållbar ambitionsnivå. Kanske kan du spara 10 procent av lönen i fonder som buffertsparande eller för att kunna uppfylla din framtida målsättning.

Starta ditt sparande

Vilken bank sköter du helst dina investeringar via?

Vanliga frågor

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn.

Edit cookie settings