-
-
-
-

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Loading...

Digital tidsålder

Den långsiktiga potentialen i digitala tillgångar är underskattad. Kommande årtionden kommer det ske en omfördelning av värde från de som äger gammal teknik till de som äger ny teknik.

Vi är
211 793
andelsägare på Avanza
Under 2021 hade vi
435
bolagsmöten
Vi förvaltar
11.2
miljarder kronor

TIN Live

En öppen dialog med våra andelsägare är viktigt för oss, därför har vi en livestream varje kvartal. Du får möjlighet att ställa frågor till förvaltarna och vi presenterar det gångna kvartalet.

Fyll i ditt telefonnummer så påminner vi dig med ett sms innan nästa livestream2023-01-11 18:00

Loading...

Vanliga frågor

Månadsbrev

Månadsbrevet innehåller våra insikter kring aktiemarknaden och nya händelser i våra fonder.

Edit cookie settings