Vi tror på framtiden.

TIN Ny Teknik investerar i Teknik, Hälsa och Digitala varumärken

TIN Ny Teknik 1D*

TIN Ny Teknik 2022

TIN World Tech 1D**

TIN World Tech 2022

Riskinformation Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

*NAV , , Kurshistorik
**NAV , , Kurshistorik

TIN Fonder Live

TIN Live Q2 ’22: Teknikras på börsen. Hur ser framtidsutsikterna ut?

Onsdag den 18 maj sänder vi live! Följ med oss och ställ gärna frågor i chatten på Youtube, Twitter, Twitch eller Facebook!

TIN Fonder investerar i Teknik och Hälsa

Mjukvara

Mjukvara äter världen. Vi försöker hitta bolag som är nichevinnare eller tack vare starka produkter eller tjänster kan uppvisa hög tillväxt och hög lönsamhet över tid.

Hälsa

Medicinteknik är ett måste i ett samhälle där vi vill leva längre och friskare. Vi försöker hitta bolag som genom ett patent eller teknisk innovation kan uppvisa både hög tillväxt och hög lönsamhet.

Digitala Varumärken

Fortnite, Minecraft och Battlefield är globala exempel på hur digitala varumärken och digitala världar kommer bli än viktigare i framtiden.

Hållbarhet

Teknik + innovation = hållbarhet. Teknikutveckling är det enda sättet att nå ett CO2-fritt samhälle. Grön teknologi som är mer lönsam än gammal teknik är rätt väg framåt.

Våra fonder

TIN World Tech
  • Aktiv förvaltning i världsklass
  • Fokus på teknik, hälsa och hållbarhet
  • Investerar i bolag över hela världen
TIN Ny Teknik
  • Aktiv förvaltning i världsklass
  • Fokus på teknik, hälsa och digitala varumärken
  • Investerar främst i bolag i Norden

Hur gör jag för att köpa TIN World Tech?

I och med ett unikt samarbete finns nu fonden att köpa hos Avanza under namnet Avanza World Tech by TIN.

Förvaltare

Förvaltare av fonden TIN Ny Teknik, Erik Sprinchorn

Erik Sprinchorn

Erik har arbetat med aktieförvaltning sedan 1995 på Swedbank Robur, SEB Enskilda, Alecta och Brummer & Partners.

Förvaltare av fonden TIN Ny Teknik, Carl Armfelt.

Carl Armfelt

Carl har arbetat med aktier och investeringar sedan 2007 på Brummer & Partners, Credit Agricole Cheuvreux, Nordea och Swedbank Robur

Våra drivkrafter

Innovation

Bolag med Ny Teknik har bättre förutsättning att skapa aktieägarvärde över tid och växa sina vinster snabbare än ekonomin i sin helhet över tid.

Småbolag

Har en bättre förutsättning att generera en god avkastning över tid tack vare entreprenörskap, tillväxtpotential, förvärv och mer underanalyserade bolag.

Norden

Är en attraktiv investeringsregion för snabbväxande innovativa bolag. Regionen präglas av stabil politik, bra affärsklimat, stark affärskultur och sund bolagsstyrning.

Samarbetspartners

avanza
seb
nordnet
lansforsakringar
futur
skandia
folksam1x1
nordea
handelsbanken
garantum
Logo Strivo
soderberg

Hur arbetar vi i vår fond Ny Teknik?

Bolagsmöten

Är kärnan till att hitta rätt bolag. I vår fond Ny Teknik är bolagsbesök den mest centrala delen av vår investeringsprocess. Vår målsättning är minst 400 bolagsbesök per år.

Långsiktighet

Hittar vi rätt bolag jobbar tiden med oss och inte emot oss. Uthållig lönsamhet och kvalitét är två ledord när vi investerar i bolag.

Digital tidsålder

Den långsiktiga potentialen i digitala tillgångar är underskattad. Kommande 15+ åren kommer det ske en omfördelning av värde från de som äger gammal teknik till de som äger ny teknik.

Passion

Vi tror inte att man måste vara programmerare eller doktor för att investera i mjukvara eller hälsa. Däremot tror vi att man måste ha en passion för bolag och gräva på djupet i deras produkter och affärsmodell.

Nytänkande

Vi tror att vi konstant måste utvärdera och ifrågasätta vår investeringsprocess. Om förutsättningarna förändras måste även vi göra det.

Kluster

Företagande sker i kluster och vi vill verka för att behålla de bästa entreprenörerna och bolagen i Norden. Det är fel att sälja iväg vår digital klenoder till första bästa budgivare.

Vanliga frågor

Fonden TIN Ny Teknik finns i dagsläget hos Avanza, Nordnet, SEB, Handelsbanken, Nordea, Skandia samt de flesta banker och pensionsplattformar. För fullständig lista klicka här.

Fonden TIN World Tech finns hos Avanza (Avanza World Tech by TIN)

Du kan nu bli direktkund hos TIN Fonder och vi erbjuder i dagsläget ISK och fonddepå. Man kan spara som privatperson, minderårig eller företag. Vi erbjuder även månadssparande via autogiro och spara som gåva.

Fonden går att köpa via de flesta svenska banker om man frågar. Kontakta gärna din bank i första hand och fråga ifall fonden går att köpa eller kontakta oss så kan vi guida i rätt riktning. Hör gärna av dig om du saknar oss på någon plattform.

Vi tror på öppen dialog. Många gånger har våra kunder även hittat intressanta bolag att investera i. Maila gärna oss om idéer om bolag eller tips om hur vi kan bli bättre. Vi har dessutom ett månadsbrev som våra kunder kan prenumerera på som berättar vad som hänt i fonden under föregående månad.

Vi tror att fler måste engagera sig för att behålla de bästa digitala bolagen i Sverige och Norden. För att främja tillväxt och välfärd i regionen vill vi aktivt förhindra att våra bästa bolag försvinner till utlandet. Vi vill också arbeta aktivt för att få fler tillväxtbolag till nordisk börs.