Nordiska teknikundret

Norden är världens kanske mest attraktiva region för investeringar. Vi har en teknikintresserad och högutbildad befolkning. Hemmamarknaderna är små och nordiska teknikbolag expanderar internationellt i ett tidigt stadium för att skala verksamheten. Det bidrar till innovation och skapar förutsättningar för global framgång.

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.

Innovation skapar avkastning i Norden

Vi gillar små- och mellanstora innovativa nordiska bolag. Storleken och den geografiska inriktningen har varit lyckosam historiskt och vi menar att potentialen framåt är lovande. Sverige har tillsammans med Schweiz och Australien varit den marknad som gett allra högst avkastning de senaste 100 åren.

Sverige har överpresterat

Anledningarna till varför Sverige överpresterat är flera. Vi är högutbildade med en stark företagskultur och ett regelverk som gör det enkelt att göra affärer. Krydda detta med en begränsad hemmamarknad som tvingar bolagen att testa vingarna internationellt tidigt så har vi flera, viktiga pusselbitar på plats för framgångsrika börsbolag.

Internationella teknikbolag

Ytterligare en faktor som hjälper till att driva teknikutvecklingen i Sverige är Spotifys framgångar. Från en affärsidé och privat värdering på 100 miljoner till ett fullfjädrat börsnoterat bolag med ett marknadsvärde på över 200 miljarder på bara 15 år.

Kluster av innovativa bolag

Ett bolag som inspirerats av Spotify är Epidemic Sound. Redan när Spotify var i vaggan var grundarna Oscar Höglund och Jan Zachrisson imponerade av Eks och Lorentzons tjänst. Epidemic har sedan dess tagit stora kliv mot det visionära målet att ”ljudlägga Internet”. Men det är inte bara som inspiration Spotify har väglett svenska teknikdrivna bolag. Tidiga anställda och investerare i streamingbolaget har återinvesterat kapital i det svenska teknikklustret. Utöver nämnda Epidemic är vi spända på att få ta del av, och investera i, fler framgångsrika nordiska innovationsbolag spunna från succén Spotify. Exemplets makt är stor.

Vi känner att vi vunnit livets lotteri: att förvalta aktier i världens kanske bästa investeringsregion

Starta ditt sparande

Vilken bank sköter du helst dina investeringar via?

Vanliga frågor

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn.

Edit cookie settings