Spara till Barn: 5 TIPS för Fondspar till Barn

Det finns en del att tänka på när man ska spara till barnen. Men gör det inte mer komplicerat än nödvändigt!

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.

Joels tips för ett lyckat sparande till barn

Satsa på aktiefonder. Eftersom sparhorisonten är lång är börsens svängningar som drabbar aktiefonder inte särskilt relevant på kort sikt. Över tid har aktier presterat bättre än räntor och enligt oss talar det mesta för att den utvecklingen kommer fortsätta då företag med sin innovationsförmåga och hårt jobb skapar en högre och mer hållbar intjäning över tid.

Spara regelbundet och automatiskt. Nedgångar på aktiemarknaden kan vara tuffa att hantera. Genom att spara regelbundet och med automatik tar du bort känslorna från besluten. Vissa köp kommer bli bra, andra sämre men vissa helt fantastiska, inte sällan när ekonomin och tidningsrubrikerna är negativa och hjärnan säger nej!

Här är våra 5 tips till dig som vill börja spara till barn:

Kom igång!

Precis som med träningen är det bästa sparandet det som blir av. Att starta med ett par hundralappar i månaden är betydligt bättre än att inte spara alls.

Spara regelbundet

När barnet växer upp, växlar också utgifterna upp. Kostnader kan drivas av flytt till annan ort för studier, bilköp eller en kontantinstats till lägenhet. Att spara till barn regelbundet ger dem möjligheten att kunna hantera delar av dessa kostnader.

Komplettera presenter med sparande

Att öppna födelesdagspresenter och julklappar som barn är något de flesta av oss minns med värme. Men om det är sju eller nio paket som ska öppnas gör nog ingen större skillnad för barnen. Att däremot sätta av några hundralappar till sparandet vid varje högtid kommer göra stor skillnad längre fram.

Långsiktig tillväxt i aktiefonder

Genom att investera i aktiefonder kan man dra nytta av den långsiktiga tillväxten som börsen historiskt erbjuder, vilket kan ge en betydande avkastning över tid.

Att lära barn om ekonomi

Genom att spara till barn och prata med dem om pengar och ekonomi kan man hjälpa dem att utveckla en förståelse för ekonomi och sparande som kan vara värdefullt resten av deras liv.

Loading...

Barnspar: ISK eller Kapitalförsäkring?

Ska man som förälder välja Investeringssparkonto (ISK) i sitt egna namn eller en Kapitalförsäkring (KF) i barnets namn?

En fördel med att spara i en kapitalförsäkring i barnets nam är att det garanterat kommer att hamna hos barnet så småningom. Och kanske ökar det lojaliteten när du ser ditt barns namn på kontot när du loggar in på din bank för att följa dina investeringar? Med en KF i barnets namn så kommer dock barnet få tillgång till klumpsumman den dag de blir 18 år. Risken att pengarna inte hanteras rätt från 18-årsåldern finns förstås där.

Så fundera på om det kanske inte passar bättre att spara i ett ISK eller KF i ditt namn och för över pengarna när ditt vuxna barn är redo för uppgiften. Men som vi tidigare nämnt, engagera gärna barnet i sparandet oavsett!

Därför är inriktningen mot teknikdriven tillväxt och innovation lämplig som barnspar

Långsiktig tillväxt

TIN Fonder investerar främst i mjukvara, digitala varumärken och medicinteknik. De inriktningarna växer snabbare än BNP över tid och företagen som lyckas i de sektorerna har därmed goda förutsättningar att skapa långsiktig vinsttillväxt - och avkastning.

Innovativ utveckling

Investeringar i sektorerna mjukvara, digitala varumärken och medicinteknik kan bidra till att finansiera innovativ utveckling som kan vara avgörande för framtida teknologiska framsteg och lösningar.

Diversifiering

I en svensk, klassisk fondportfölj finns oftast en övervikt i traditionell industri och bank. Genom att inkludera teknikdriven tillväxt och innovation till portföljen ökar de flesta sparare sin riskspridning.

Positiva samhällseffekter

Många av de företag som är verksamma inom mjukvara, digitala varumärken och medicinteknik syftar till att bidra till positiva samhällseffekter, som att förbättra människors hälsa eller att skapa en mer hållbar värld. Genom att investera i dessa sektorer kan man därmed bidra till positiv förändring - samtidigt som man kan få ta del av en långsiktig tillväxt.

Starta ditt sparande

Vilken bank sköter du helst dina investeringar via?

Vanliga frågor

Månadsbrev

Månadsbrevet innehåller våra insikter kring aktiemarknaden och nya händelser i våra fonder.

Edit cookie settings