Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.

Eriks tips för ett sunt pensionssparande.

Pensionen kanske känns långt borta, kanske inte. Oavsett vilket finns det en omedelbar vinst i att börja spara. Bara genom att skjuta konsumtion från idag till någon gång i framtiden vinner vi två saker: dels en förmåga att klara oss på mindre intäkter här och nu, dels en ökad flexibilitet för framtiden. Även om man inte har en aning om när eller till vad man behöver utnyttja sitt sparkapital så bidrar det till trygghet och självförtroende. 

Rent konkret kan ett eget sparande till pensionen fylla flera olika behov. Man kan skapa ytterligare ett kassaflöde utöver statlig pension och eventuell tjänstepension. Sparandet kan också vara en extra buffert mot oförutsedda utgifter. Eller så riktar man blicken mot nästa generation som kommer efter. Våra framtida behov är svåra att överblicka och vi vet inte heller om samhället kommer att kunna hjälpa oss fylla dem. 

Behöver jag pensionspara privat?

"Ett eget sparande till pensionen kan fylla flera olika behov. Man kan skapa ytterligare ett kassaflöde utöver statlig pension och eventuell tjänstepension. Sparandet kan också vara en extra buffert mot oförutsedda utgifter. Eller så riktar man blicken mot nästa generation som kommer efter. Våra framtida behov är svåra att överblicka och vi vet inte heller om samhället kommer att kunna hjälpa oss fylla dem."

Alla har goda anledningar att fundera över sitt pensionssparande

"Oavsett om pensionen är nära eller långt borta har vi oftast en lång horisont. Typiskt sett betyder detta att vi kan leva med en högre andel aktier än i mer kortsiktigt sparande. Det är också något som gör innovativa, växande bolag särskilt intressanta för pensionssparande. Ju längre tid vi sparar och investerar, desto starkare blir effekterna av tillväxt och ränta på ränta."

Vi är övertygade om att digitaliseringen kommer att fortsätta

Vi tror också att innovation kommer att fortsätta vara den primära drivkraften för ekonomisk utveckling. Ofta överskattar vi utvecklingen på kort sikt, men underskattar den på lång sikt. Det gör innovativa bolag till det perfekta pensionssparandet i våra ögon.

Starta ditt sparande

Vilken bank sköter du helst dina investeringar via?

Vanliga frågor

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn.

Edit cookie settings