Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.

Vårt fokus

Digitala varumärken
Hälsa
Mjukvara
Teknikdriven hållbarhet

Entreprenörsdrivet

Ett entreprenörsdrivet fondbolag som sätter andelsägarna främst har goda förutsättningar att skapa bättre avkastning över tid. Vi tror på öppenhet, engagemang och att det ska vara tydligt hur fonderna investerar. Attraktionen i entreprenörskapets kraft gäller inte bara vårt egen verksamhet utan präglar även i hög grad våra investeringar.

Digitalt fondbolag

Entreprenörsdrivet

Erfarenheten visar att entreprenörer generellt gör bättre ifrån sig i de verksamheter de driver. Andelsägarnas bästa är vår ledstjärna och de som arbetar på TIN Fonder investerar aktivt i fonderna vi förvaltar.

Fristående

TIN Fonder är ett rent förvaltande bolag med fokus på två fonder: TIN Ny Teknik och TIN World Tech. På detta sätt försöker vi minimera intressekonflikter och skapa möjligheter att investera i de allra bästa möjligheterna för andelsägarna.

Digitalt fokus

Vi tror inte vi kan vara bäst på allt. Vi ser de största långsiktiga möjligheterna för värdeskapande inom det digitala näringslivet, där möjligheterna till lönsam tillväxt är goda. Därför fokuserar vi främst på investeringar i digitala, innovativa företag. 

Grundare

TIN Fonder grundades av Carl Armfelt och Erik Sprinchorn 2019. De har arbetat som ett team i över tio år och förvaltar fonderna TIN Ny Teknik och TIN World Tech tillsammans. Sammantaget har de drygt 40 års erfarenhet av investeringar i innovativa teknikbolag. 

Carl och Erik brinner för att stödja och stärka ekosystemet för innovation i Norden. Fortsatt utveckling är en viktig pusselbit i att lösa mänsklighetens utmaningar. Morgondagens företag är också viktiga för morgondagens välfärd. Ju fler företag och huvudkontor som blir kvar lokalt, desto större framtida investeringar, tillväxt och välstånd. 

Månadsbrev

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om våra fonder

Edit cookie settings