TIN World Tech

En innovativ teknikfond som investerar globalt i mjukvara, hälsa och teknikdriven hållbarhet. Vi fokuserar på bolag som genom teknisk innovation kan uppvisa både hög tillväxt och hög lönsamhet.

-
-

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare. TIN World Tech marknadsförs och distribueras i Sverige, Norge och Finland.

Placeringsinriktning

TIN World Tech är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i teknik, hälsa och hållbarhet. Fokus är på mellanstora bolag med lönsam tillväxt och starka kassaflöden. En målsättning i fonden är att minst 50 procent av portföljen ska vara produkter eller tjänster som gör världen bättre.

Fonden lämpar sig väl för de som tror att mjukvara, hälsa och hållbarhet blir viktigare i framtiden. Vi försöker hitta bolag som genom teknisk innovation kan uppvisa både hög tillväxt och hög lönsamhet.

Inom hållbara investeringar premierar vi bolag med lågt koldioxidavtryck och fokus på dematerialiserad tillväxt. Fokusområden inom bolag som gör världen bättre inkluderar förnyelsebar energi, miljöteknik, datasäkerhet, elektrifiering och digitalisering.

För dig som tror på

Global teknikdriven tillväxt
Innovativa bolag har bättre förutsättningar att växa sina vinster
Teknik är en nyckel till en mer hållbar värld

Våra fördelar

Digitalt fokus

Den långsiktiga potentialen i digitala tillgångar är underskattad. Kommande 15+ åren kommer det ske en omfördelning av värde från de som äger gammal teknik till de som äger ny teknik.

Teknikdriven hållbarhet

Svenska bolag har legat i framkant miljömässigt och har många intressanta bolag som kapitaliserar på hållbara energilösningar. Internationellt har inte fokuset på ren energi från investerare varit lika stort, och vi ser goda möjligheter att identifiera globala vinnare på den växande, hållbara energimarknaden.

TIN Analytics

Genom att samla in data om våra portföljbolag kan vi bättre förstå deras utveckling. Just nu samlar vi in över 600 000 datapunkter varje dag.

Investera i TIN World Tech

TIN World Tech finns hos SEB och Avanza under namnet ”Avanza World Tech by TIN”.

Förvaltare

Erik Sprinchorn

Erik har arbetat med aktieförvaltning sedan 1995 på Swedbank Robur, SEB Enskilda, Alecta och Brummer & Partners.

Läs mer

Carl Armfelt

Carl har arbetat med aktier och investeringar sedan 2007 på Brummer & Partners, Credit Agricole Cheuvreux, Nordea och Swedbank Robur

Läs mer

Hur arbetar vi

Bolagsmöten

Bolagsmöten är kärnan till att hitta rätt bolag. I vår fond Ny Teknik är bolagsbesök den mest centrala delen av vår investeringsprocess. Vår målsättning är minst 400 bolagsbesök per år.

Passion

Vi tror inte att man måste vara programmerare eller doktor för att investera i mjukvara eller hälsa. Däremot tror vi att man måste ha en passion för bolag och gräva på djupet i deras produkter och affärsmodell.

Långsiktighet

Hittar vi rätt bolag jobbar tiden med oss och inte emot oss. Uthållig lönsamhet och kvalitet är två ledord när vi investerar i bolag.

Loading...
Loading...

Styrkan i globala vinnare

Konkurrensfördelar

Globala teknikvinnare är marknadsledare i sin nisch. Den ledande ställningen skapar förutsättningar för bolagen att försvara sina marknadsandelar tack vare konkurrensfördelar. Vallgravarna kan bestå av exempelvis höga byteskostnader, starka nätverkseffekter eller ikoniska varumärken.

Vinnare förblir vinnare

Globala marknadsledare har under cykler fått sina affärsmodeller utmanade av konkurrenter eller kriser. Hanteringen av dessa störningar och anpassningar därefter är ett kvitto på att styrningen i bolagen fungerat väl. Sannolikheten är hög att historiska vinnare skapar aktieägarvärde även framöver.

Ränta på ränta

Ränta på ränta-effekten är inte en unik företeelse för globala teknikföretag. Globala teknikvinnare tenderar dock att leverera mer stabila omsättnings- och vinsttillväxtsiffror jämfört med exempelvis industribolag. Långsiktiga investeringar i dessa vinnare skapar därmed goda förutsättningar för en betydande ränta på ränta-effekt över tid.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Läs mer om hur vi arbetar med att integrera hållbarhetsrisker i vår verksamhet och hur vi beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer under Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Loading...

Dokument

Vanliga frågor

Månadsbrev

Månadsbrevet innehåller våra insikter kring aktiemarknaden och nya händelser i våra fonder.

Edit cookie settings