Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (”SFDR”).

TIN Fonder AB

TIN Ny Teknik

TIN World Tech

Edit cookie settings