Hur gör jag för att köpa TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

-
-

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare. TIN Ny Teknik marknadsförs och distribueras i Sverige, Norge och Finland.

Placeringsinrikting

TIN Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i teknikdrivna tillväxtbolag med fokus på Norden. Huvudfokus är på småbolag med lönsam tillväxt och starka kassaflöden. 30 procent av fonden får placeras globalt utanför Norden.

Fonden lämpar sig väl för de som anser att mjukvara, hälsa och digitala varumärken blir viktigare i framtiden. Vi försöker hitta bolag som genom teknisk innovation kan uppvisa både hög tillväxt och hög lönsamhet.

För dig som också anser att:

Innovativa bolag har bättre förutsättningar att växa sina vinster.
Norden är en attraktiv region för snabbväxande bolag.
Teknik är en nyckel till en mer hållbar värld.

Våra fördelar

Digital tidsålder

Den långsiktiga potentialen i digitala tillgångar är underskattad. Kommande 15+ åren kommer det ske en omfördelning av värde från de som äger gammal teknik till de som äger ny teknik.

Digitalt fokus

Vi spenderar en stor del av vår tid på att träffa och analysera mjukvarubolag för att på djupet förstå deras affärsmodeller och vilken kundnytta mjukvaran skapar. Med det digitala fokuset skapar vi goda goda förutsättningar att identifiera och investera i några av framtidens mjukvaruvinnare.

TIN Analytics

Genom att samla in data om våra portföljbolag kan vi bättre förstå deras utveckling. Just nu samlar vi in över 600 000 datapunkter varje dag.

Förvaltare

Erik Sprinchorn

Erik har arbetat med aktieförvaltning sedan 1995 på Swedbank Robur, SEB Enskilda, Alecta och Brummer & Partners.

Läs mer

Carl Armfelt

Carl har arbetat med aktier och investeringar sedan 2007 på Brummer & Partners, Credit Agricole Cheuvreux, Nordea och Swedbank Robur

Läs mer

Hur arbetar vi

Bolagsmöten

Bolagsmöten är kärnan till att hitta rätt bolag. I vår fond Ny Teknik är bolagsbesök den mest centrala delen av vår investeringsprocess. Vår målsättning är minst 400 bolagsbesök per år.

Passion

Vi tror inte att man måste vara programmerare eller doktor för att investera i mjukvara eller hälsa. Däremot anser vi att man måste ha en passion för bolag och gräva på djupet i deras produkter och affärsmodell.

Långsiktighet

Hittar vi rätt bolag jobbar tiden med oss och inte emot oss. Uthållig lönsamhet och kvalitet är två ledord när vi investerar i bolag.

Kursutveckling

1 må
3 må
i år
1 år
max

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn.

Aktiva ägare

Påverkan

Styrelsens kvalitet är viktig för bolagets framtida utveckling. Vi deltar därför i valberedningar och tar fram förslag på styrelseledamöter i de bolag där fonden är bland de största ägarna.

Dialog

Som stor aktieägare i många mindre bolag har vi möjlighet att påverka bolagen via dialog. Genom att ha löpande kommunikation med ledning och styrelse i alla bolag vi investerar i så verkar vi för en långsiktigt sund utveckling för bolagen.

Norden

Vi engagerar oss för att behålla de bästa digitala bolagen i Sverige och Norden. Innovation främjar tillväxt och sysselsättning i regionen. Ju fler huvudkontor desto större investeringar i närområdet.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Läs mer om hur vi arbetar med att integrera hållbarhetsrisker i vår verksamhet och hur vi beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer under Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Dokument

Vanliga frågor

Edit cookie settings