Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.

Erik om hälsosektorn

Vi lever i snitt allt längre, i många fall också mer hälsosamt. Samtidigt är detta en utmaning för sjukvården, då fler människor befinner sig i typiskt sett mer vårdkrävande åldrar samtidigt. Hur ska samhället klara detta?

Digitala hjälpmedel är en förutsättning för att samhällen ska klara framtidens vårdutmaning.

Detta gäller genom hela kedjan, från utveckling av nya läkemedel och medicintekniska produkter via planerings- och effektivitetsverktyg till smartare vård i hemmet.

Mjukvara är en central drivkraft

Mjukvara används i allt från maskininlärda algoritmer som räknar fram hur ett optimalt vaccin ska se ut, till AI-baserade diagnos- och planeringssystem. Innovation är stark även på hårdvarusidan, där trenden går mot mindre, bättre, billigare på de flesta håll.

Robotar kommer knappast att ersätta människor helt i vårdsituationer, men robotik kan bli en stor hjälp för vårdpersonal som har att hjälpa fler människor på allt mer avancerade sätt. Endovaskulära operationer (där man går in i blodomloppet via ljumsken hela vägen upp till hjärta eller hjärna) är ett bra exempel. Vi är alla unika individer och har unika blodomlopp. Med hjälp av svenska bolaget Mentice mjukvara kan kirurgen simulera resan i just din kropp. En bättre förberedd operation går snabbare och har större chans att bli lyckad.

Starta ditt sparande

Vilken bank sköter du helst dina investeringar via?

Vanliga frågor

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn.

Edit cookie settings