Hållbarhet

Vår övergripande filosofi för ansvarsfulla investeringar är att engagera oss i dialog med bolag och försöka påverka dem i en positiv riktning. Företag noterade på nordisk börs med långsiktiga ägare har goda möjligheter att agera hållbart.

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Loading...

Hållbarhetsprinciper

PRI

TIN Fonder har skrivit under PRI, FN:s direktiv om ansvarsfulla investeringar. Riktlinjerna består av sex principer som de investerare som undertecknar dem tar på sig att följa. I korthet handlar det om att ta hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och bolagsstyrning i våra investeringar.

FN Global Impact

Bolag där fondbolaget inte ser förändringsvilja eller där fondbolaget bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Loading...

Aktiva ägare

Påverkan

Styrelsens kvalitet är viktig för bolagets framtida utveckling. Vi deltar därför i valberedningar och tar fram förslag på styrelseledamöter i de bolag där fonden är bland de största ägarna.

Dialog

Som stor aktieägare i många mindre bolag har vi möjlighet att påverka bolagen via dialog. Genom att ha löpande kommunikation med ledning och styrelse i alla bolag vi investerar i så verkar vi för en långsiktigt sund utveckling för bolagen.

Norden

Vi engagerar oss för att behålla de bästa digitala bolagen i Sverige och Norden. Innovation främjar tillväxt och sysselsättning i regionen. Ju fler huvudkontor desto större investeringar i närområdet.

Månadsbrev

Månadsbrevet innehåller våra insikter kring aktiemarknaden och nya händelser i våra fonder.

Edit cookie settings