1 FEB 2023

Bud på Meltwater

2023 kunde inte ha inletts på ett mer annorlunda sätt än vad vi såg för ett år sedan.
2 JAN 2023

Gott Nytt År!

Vi lägger nu vårt fjärde verksamhetsår till handlingarna och ser tillbaka på ännu ett händelserikt år. Tack till er alla andelsägare för förtroendet att ta hand om en del av era investeringar.
15 DEC 2022

Nya TIN Analytics lanserad

Vi har äntligen lanserat nya TIN Analytics, en plattform där du kan analysera oberoende statistik från börsnoterade bolag som vi har samlat in från ett flertal olika plattformar såsom Steam, Twitch och Reddit.
2 DEC 2022

Q3-rapporterna i TIN World Tech

10 största innehaven i TIN World Tech och deras Q3-siffror 2022. Bolagen som sammanfattas och kommenteras är bland annat Microsoft, Nintendo, Solaredge och Salesforce.
1 DEC 2022

Hur går börsen 2023?

Under november månad fortsatte återhämtningen i marknaden. Hälsan i det innovativa ekosystemet i Norden är fortsatt god, baserat på rapportperioden vi nyss gått igenom.
23 NOV 2022

IT-bubblans konkurser möjliggjorde web 2.0

Verksamheter som går under ofta lämnar plats och frigör resurser för nya, mer hälsosamma verksamheter. Vilka resurser pratar vi då om? Det kan vara allt från mark och kapital till att människors kreativa kraft släpps lös att tänka och göra nytt.
22 NOV 2022

Q3-rapporterna i TIN Ny Teknik

10 största innehaven i TIN Ny Teknik och deras Q3-siffror 2022. Bolagen som sammanfattas och kommenteras är bland annat Evolution, Embracer, Paradox Interactive, BioGaia och CINT.
1 NOV 2022

Bra rapporter – vänder börsen?

Under oktober månad återhämtade sig marknaderna från vad vi i förra månadsbrevet bedömde vara ett extremt negativt sentiment. Vi har fått många frågor om vi tror detta är Vändningen (notera stort ”V”). Det är i alla fall en vändning som gjort det möjligt att titta mer på bolagen och hur det går för dem, snarare än att studera ofta motsägelsefulla makroindikatorer.
18 OKT 2022

Conan vs Cyrus och nutida bolagsstyrning

En populärkulturell schablonbild av forntida härförare, av deras inställning och metoder, är Robert E Howards Conan Barbaren. I Arnold Schwarzeneggers tappning i filmen från 1982 besvarar han frågan om vad som är bäst i livet med: att krossa sina fiender och se dem drivna framför sig.
Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings