3 OKT 2022

Entreprenörens kraft

Under september månad försämrades sentimentet på aktiemarknaden ytterligare. Det finns många olika indikatorer för att mäta stämningen på marknaden och de allra flesta uttrycker idag en extrem rädsla.
28 SEP 2022

Inflation och Teknik

Inflationen är en parasiterande usling som likt en girig drake slänger lystna blickar på ditt bankkonto. Inte konstigt då att inflation har smugit upp som ett av de vanligaste samtalsämnena i vår samtid.
16 SEP 2022

Q2-rapporterna i TIN Ny Teknik

10 största innehaven i TIN Ny Teknik och deras Q2-siffror 2022. Bolagen som sammanfattas är bland annat Evolution, Embracer, Surgical Science och ChemoMetec.
1 SEP 2022

Ny ränteoro

Under augusti månad vände sentimentet på aktiemarknaden återigen till det sämre.
18 AUG 2022

Hur går börsen 2023?

Börsens är en cocktail av makrodata och framtidstro. Med mindre än ett halvår kvar till nyår är det hög tid att lyfta blicken och fundera på hur börsen utvecklas 2023.
1 AUG 2022

Sentiment vs Konsument

Under juli månad har vi sett ett tydligt förbättrat sentiment för globala teknikbolag.
5 JUL 2022

TIN Fonder accepterar budet på Mercell

Kommentar i samband med det offentliga kontanterbjudandet från Spring Cayman Bidco, LLC att förvärva Mercell Holding ASA
1 JUL 2022

Bud på Zendesk

Sommaren inleddes mycket svagt på aktiemarknaderna, vilket avspeglades i utvecklingen för fonderna under juni månad.
15 JUN 2022

Rapportperioden sammanfattad

Börsen faller. Men hur presterar våra största innehav? Summering av Q1-rapporterna.
Edit cookie settings