Nyheter om aktier, börsutveckling och investeringar

Press
4 JUL 2024

Statement ChemoMetec Ahead of AGM

Following a total of eight changes in senior management (CEO and CFO) positions at ChemoMetec in the last five years, our assessment is that there is a need for structural quality improvement in the governance of the company.
Månadsbrev
1 JUL 2024

Risker och Möjligheter med AI

Marknadssentimentet tog ett steg tillbaka under perioden, åtminstone i Norden. På den globala arenan fortsatte marknaden att drivas uppåt, inte minst av entusiasm kring artificiell intelligens (AI) generellt och Nvidia specifikt. Samtidigt fångade Nvidia stort medialt intresse när historiens största värdetapp registrerades av aktien i mitten av juni. Trots detta steg aktien med cirka 12 procent under perioden och har gått upp 150 procent YTD.
Artikel
12 JUN 2024

BioGaia: Investera i framtidens hälsa med TIN Fonder

BioGaia: Från probiotika-forskning till dig och dina barn. Bolagets stora konkurrensfördel är att de fokuserar på att erbjuda vetenskapligt baserade lösningar för att förbättra människors hälsa.
Artikel
11 JUN 2024

Q1-rapporterna för de 10 största positionerna i TIN Ny Teknik

I de absolut största teknikbolagen är det fullt fokus på AI. I de nordiska bolagen bubblar implementationerna av de nya tjänsterna i bakgrunden. Såhär levererade de 10 största positionerna i TIN Ny Teknik!
Artikel
3 JUN 2024

Q1-rapporterna för de 10 största positionerna i TIN World Tech

AI är på allas läppar, och har bidragit till god avkastning under 2024 hittills. Likt förra rapportperioden handlar väldigt mycket om NVIDIA. Kan de med en stark rapport fortsätta driva de andra teknikbolagen uppåt?
Månadsbrev
1 JUN 2024

Räntesänkning startskott för småbolag?

I en miljö som under lång tid varit präglad av räntor och centralbankers agerande, hur ser vi på Riksbankens sänkning i maj? Det var uppenbart inte en signal till marknaden att dammluckorna öppnas; att nu är det dags att köpa allt som om ingen morgondag fanns. Men vi noterar något slags tentativt skifte i marknaden. Småbolag, som varit iskalla jämfört med större bolag under längre tid än vi tidigare upplevt, har börjat visa tecken på liv. Trenden är ännu inte bred, mer med starka anekdotiska inslag. Vi ser också intresse för mindre bolag från aktörer som under lång tid hållit sig borta.
Artikel
31 MAJ 2024

Hur går börsen 2024?

Att vara börsinvesterare har under de senaste två till tre åren varit allt annat än en dans på rosor. Krig, skenande inflation, stigande räntor och en blivande lågkonjunktur(?!) har tydligt satt sina spår i aktiekurserna. Allt är dock inte nattsvart, tvärtom har många bolag kopplat till industri eller AI överpresterat kraftfullt.
Månadsbrev
1 MAJ 2024

Aprilväder på börsen

April är känt för sitt oförutsägbara väder, särskilt på våra breddgrader. Detta har också märkts av under rapportsäsongen, som tog fart ordentligt i slutet av månaden. Hittills har en dryg tredjedel av innehaven i fonderna rapporterat. Liksom tidigare rapportsäsonger följs mönstret med betydligt fler bra än dåliga rapporter. Hur de mottagits har dock i hög grad avgjorts av sentimentet den aktuella dagen.
Artikel
3 APR 2024

Hårdvara äter (också) världen

Artificiell intelligens, i dagsläget det bästa exemplet på mjukvara som påverkar (äter) världen, kräver även den massiva investeringar i hårdvara. AI föds, tränas och frodas i datacenter, hårda byggnader fyllda med hårda saker. Hårdvara har gjort comeback.
Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings