Mjukvara

"Mjukvara äter världen". Citatet kommer ursprungligen från Netscapes grundare Marc Andreessen. Han menade redan år 2011 att tiden där snabbväxande mjukvarubolag kommer ta över stora delar av ekonomin från de industriellt styrda bolagen är kommen. Andreessen fick rätt och majoriteten av världens 10 mest värdefulla bolag har en betydande andel mjukvaruintäkter.

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.

Produktivitet och resursutnyttjande

Mjukvara är mer än smidig incheckning och skräddarsydd reklam i sociala medier. Med stöd av mjukvara är det möjligt att optimera mängden byggmaterial, planera frakter och tidsplanera underhåll för att minska utsläpp och reducera kostnader. Kirurger kan med hjälp av mjukvara träna på krävande operationer. En bättre förberedd kirurg reducerar risken för operationsskador vilket minskar onödigt lidande och frigör bäddar till människor i vårdköer.

Mjukvara i praktiken

För att ett mjukvaruföretag ska kunna skapa långsiktiga värde för sina aktieägare behöver de erbjuda en konkurrenskraftig tjänst som också skapar nytta för sina kunder. Här är några nyckelområden där mjukvara används för att förbättra, effektivisera och säkerställa företagsverksamheter:

Skalbarhet

Företag kan med stöd av mjukvara växa och anpassa sig till förändrade behov utan stora IT-investeringar. Till exempel kan molnbaserade plattformar som Amazon Web Services och Microsoft Azure skalas upp eller ned efter behov, vilket ger företag flexibilitet att hantera trafik- och datavolymförändringar.

Automatisering av rutinmässiga uppgifter

Genom mjukvara kan man inte bara minska behovet av manuell inmatning, utan även automatisera repetitiva processer. Detta leder till ökad produktivitet samtidigt som risken för kostsamma misstag minskar. Exempel på sådana tjänster inkluderar hantering av kvitton och tidrapporter i bokföringsföretaget Fortnox samt prognostisering av försäljning och hantering av kontakter i CRM-bolagen Salesforce, Hubspot och Lime Technologies.

Effektiv kommunikation och samarbete

I dagens affärsvärld är mjukvarulösningar för kommunikation och samarbete en självklarhet. Ett exempel är Microsoft OneDrive, där användare tryggt kan lagra, organisera och dela filer, vilket i sin tur främjar smidigt samarbete och tillgång till relevant information.

Dataanalys och insikter

Mjukvara för dataanalys spelar en central roll i att maximera effektiviteten genom värdefulla insikter från företagsdata. Med realtidsdata kan företag agera snabbare och mer strategiskt. Google Analytics är ett populärt verktyg för webbanalys som ger insikter om besökare, trafikkällor, beteenden och konverteringar på webbplatser.

Säkerhet och dataskydd

En välutvecklad mjukvara för säkerhet och dataskydd är nyckeln till att skydda företagets integritet och säkerställa att känslig information hanteras på ett tryggt sätt. Med hjälp av AI och maskininlärning är Palo Alto ett av många bolag som bekämpar cyberhot och säkerställer att företagens data förblir i tryggt förvar.

Skalbart

För ett mjukvarubolag är det både tids- och resurskrävande att utveckla en konkurrenskraftig mjukvara. Första åren kantas ofta av förluster innan skalbarheten kan aktualiseras. Anledningen till skalbarheten i mjukvarubolag är att det i princip inte kostar något att addera ytterligare en licens till en befintlig kund. Omsättningsökningen som den extra licensen skapar rinner i princip rakt ned i resultaträkningen som vinst.

Kritisk affärsverksamhet

"Vad du än gör, betala hyran i tid". Det tankesätter finns inpräntat i de flesta av oss. För företag är det numera kritiskt att också betala sina mjukvarulicenser i tid. Utan fungerande ordbehandlingsprogram, CRM-stöd, planeringsverktyg och videosamtal är det mycket utmanande att bedriva effektiv affärsverksamhet i den digitala tidsepoken som vi lever i. För mjukvarubolagen skapar det förutsättningar för regelbundna intäkter under långa tidsperioder.

Starta ditt sparande

Vilken bank sköter du helst dina investeringar via?

Vanliga frågor

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn.

Edit cookie settings