Mjukvara

"Mjukvara äter världen". Citatet kommer ursprungligen från Netscapes grundare Marc Andreessen. Han menade redan år 2011 att tiden där snabbväxande mjukvarubolag kommer ta över stora delar av ekonomin från de industriellt styrda bolagen är kommen. Andreessen fick rätt och majoriteten av världens 10 mest värdefulla bolag har en betydande andel mjukvaruintäkter.

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.

Produktivitet och resursutnyttjande

Mjukvara är mer än smidig incheckning och skräddarsydd reklam i sociala medier. Med stöd av mjukvara är det möjligt att optimera mängden byggmaterial, planera frakter och tidsplanera underhåll för att minska utsläpp och reducera kostnader. Kirurger kan med hjälp av mjukvara träna på krävande operationer. En bättre förberedd kirurg reducerar risken för operationsskador vilket minskar onödigt lidande och frigör bäddar till människor i vårdköer.

Skalbart

För ett mjukvarubolag är det både tids- och resurskrävande att utveckla en konkurrenskraftig mjukvara. Första åren kantas ofta av förluster innan skalbarheten kan aktualiseras. Anledningen till skalbarheten i mjukvarubolag är att det i princip inte kostar något att addera ytterligare en licens till en befintlig kund. Omsättningsökningen som den extra licensen skapar rinner i princip rakt ned i resultaträkningen som vinst.

Kritisk affärsverksamhet

"Vad du än gör, betala hyran i tid". Det tankesätter finns inpräntat i de flesta av oss. För företag är det numera kritiskt att också betala sina mjukvarulicenser i tid. Utan fungerande ordbehandlingsprogram, CRM-stöd, planeringsverktyg och videosamtal är det mycket utmanande att bedriva effektiv affärsverksamhet i den digitala tidsepoken som vi lever i. För mjukvarubolagen skapar det förutsättningar för regelbundna intäkter under långa tidsperioder.

Starta ditt sparande

Vilken bank sköter du helst dina investeringar via?

Vanliga frågor

Månadsbrev

Månadsbrevet innehåller våra insikter kring aktiemarknaden och nya händelser i våra fonder.

Edit cookie settings