Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.

Så analyserar Erik mjukvarubolag

Vi kommer förstås inte avslöja hela vår urvalsprocess när vi analyserar mjukvarubolag. Men några viktiga nyckeltal är dessa:

Andel återkommande intäkter:
Mjukvarubolagens fördel är att de oftast har en stor del återkommande intäkter, där kunderna betalar per månad. Dynamiken kan förstås variera mellan bolag och affärsmodell. En hög andel återkommande intäkter är mer kvalitativt och skapar goda förutsättningar framåt, och därmed omsättningstillväxt.

Churn (kundbortfall):
För att skapa hög vinsttillväxt över tid är det kritiskt att företaget behåller och utvecklar samarbetet med existerande kunder. En låg churn är dessutom ett kvitto på att kunderna uppskattar tjänsten.

Net retention revenue (NRR):
Det finns två sätt att växa omsättningen på. Antingen via nya kunder eller genom ökad försäljningen till befintliga. NRR är ett nyckeltal som används för att mäta kundlojalitet och tillväxt hos befintliga kunder. Om en befintlig kund adderar tjänster och betalar 15 procent mer för mjukvaran jämfört med föregående år så blir NRR 115 procent. Sänker däremot bolaget priserna mot kund med 10 procent så kommer NRR summeras till 90 procent. För att ett mjukvarubolag ska kunna växa både omsättning och vinst under bestående tid är en viktig faktor en NRR över 100 procent. Det indikerar god lojalitet och att kunderna värdesätter mjukvaran. Precis det man vill se i sina bolag.

Skalbart

För ett mjukvarubolag är det både tids- och resurskrävande att utveckla en konkurrenskraftig mjukvara. Första åren kantas ofta av förluster innan skalbarheten kan aktualiseras. Anledningen till skalbarheten i mjukvarubolag är att det i princip inte kostar något att addera ytterligare en licens till en befintlig kund. Omsättningsökningen som den extra licensen skapar rinner i princip rakt ned i resultaträkningen som vinst.

Kritisk affärsverksamhet

"Vad du än gör, betala hyran i tid". Det tankesätter finns inpräntat i de flesta av oss. För företag är det numera kritiskt att också betala sina mjukvarulicenser i tid. Utan fungerande ordbehandlingsprogram, CRM-stöd, planeringsverktyg och videosamtal är det mycket utmanande att bedriva effektiv affärsverksamhet i den digitala tidsepoken som vi lever i. För mjukvarubolagen skapar det förutsättningar för regelbundna intäkter under långa tidsperioder.

Mjukvara i praktiken

För att ett mjukvaruföretag ska kunna skapa långsiktiga värde för sina aktieägare behöver de erbjuda en konkurrenskraftig tjänst som också skapar nytta för sina kunder. Här är några nyckelområden där mjukvara används för att förbättra, effektivisera och säkerställa företagsverksamheter:

Skalbarhet

Företag kan med stöd av mjukvara växa och anpassa sig till förändrade behov utan stora IT-investeringar. Till exempel kan molnbaserade plattformar som Amazon Web Services och Microsoft Azure skalas upp eller ned efter behov, vilket ger företag flexibilitet att hantera trafik- och datavolymförändringar.

Automatisering av rutinmässiga uppgifter

Genom mjukvara kan man inte bara minska behovet av manuell inmatning, utan även automatisera repetitiva processer. Detta leder till ökad produktivitet samtidigt som risken för kostsamma misstag minskar. Exempel på sådana tjänster inkluderar hantering av kvitton och tidrapporter i bokföringsföretaget Fortnox samt prognostisering av försäljning och hantering av kontakter i CRM-bolagen Salesforce, Hubspot och Lime Technologies.

Effektiv kommunikation och samarbete

I dagens affärsvärld är mjukvarulösningar för kommunikation och samarbete en självklarhet. Ett exempel är Microsoft OneDrive, där användare tryggt kan lagra, organisera och dela filer, vilket i sin tur främjar smidigt samarbete och tillgång till relevant information.

Dataanalys och insikter

Mjukvara för dataanalys spelar en central roll i att maximera effektiviteten genom värdefulla insikter från företagsdata. Med realtidsdata kan företag agera snabbare och mer strategiskt. Google Analytics är ett populärt verktyg för webbanalys som ger insikter om besökare, trafikkällor, beteenden och konverteringar på webbplatser.

Säkerhet och dataskydd

En välutvecklad mjukvara för säkerhet och dataskydd är nyckeln till att skydda företagets integritet och säkerställa att känslig information hanteras på ett tryggt sätt. Med hjälp av AI och maskininlärning är Palo Alto ett av många bolag som bekämpar cyberhot och säkerställer att företagens data förblir i tryggt förvar.

Produktivitet och resursutnyttjande

Mjukvara är mer än smidig incheckning och skräddarsydd reklam i sociala medier. Med stöd av mjukvara är det möjligt att optimera mängden byggmaterial, planera frakter och tidsplanera underhåll för att minska utsläpp och reducera kostnader. Kirurger kan med hjälp av mjukvara träna på krävande operationer. En bättre förberedd kirurg reducerar risken för operationsskador vilket minskar onödigt lidande och frigör bäddar till människor i vårdköer.

Starta ditt sparande

Vilken bank sköter du helst dina investeringar via?

Vanliga frågor

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn.

Edit cookie settings