Robot standing by a monitor
Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.

Tobias analys av utvecklingen inom AI

AI-eran är fortsatt i sin linda och hur landskapet kommer formas och vilka som blir långsiktiga vinnare är fortsatt oklart. Vi kan dock konstatera att människan kommer bli effektivare med stöd av AI. Några föregångare är virtuella assistenter från Microsoft, bildgenerering från Midjourney och support via chatbotar från Klarna.

Att spekulera vilka som blir potentiella vinnare och förlorare är förstås stimulerande. Men det är också ett tveeggat svärd. För att ta ett exempel: CRM-bolag, som arbetar med kundhanteringssystem, kan potentiellt nyttja sin position för att förbättra sina tjänster avsevärt. Med stöd av AI kan de föreslå åtgärder baserade på all data till sina kunder och kraftigt förbättra sitt erbjudande. Å andra sidan kan de få oväntad konkurrens av en banbrytande konkurrent som utvecklar ett GPT interface (som i bakgrunden har ett CRM system), men där nästa all interaktion är chatstyrt.

Med den snabba utvecklingen inom AI är det mer avgörande än någonsin att hålla sig kontinuerligt uppdaterad för att vara redo att anpassa sig. Det gäller förstås både företag och investerare.

Varför investerar TIN Fonder i bolag som gynnas av AI-utvecklingen?

Det är tydligt att AI kommer förändra samhället med effektiviseringar, innovationer och automatiseringar. Visserligen tenderar vi människor att överskatta förändringar på kort sikt vilket riskerar en viss överoptimism i början av ett skifte. Desto mer intressant är att människan underskattar förändringarna på lång sikt.

Vi är övertygade om att de allra flesta bolag kommer använda sig av AI inom en snar framtid och vinnarna har goda förutsättningar att kraftigt överprestera jämfört med de bolagen som inte implementerar AI framgångsrikt.

Vilka blir vinnare?

Vilka som blir direkta produktvinnarna är fortsatt osäkert. Däremot är det tydligt att underleverantörer kommer fortsatt ha hög efterfrågan på sina produkter och tjänster, exempelvis chiptillverkare och datalagring. En klassisk metafor vi brukar använda för denna typ av position är de inte är guldgrävare, men de säljer hackor och spadar till alla guldgrävare.

Hårdvara som investering

Halvledarsektorn har under lång tid varit en svår sektor att investera i – enorma investeringsbudgetar, överutbud och knivskarp konkurrens, konstant prispress i grunden drivet av Moores lag och därtill en starkt cyklisk verksamhet. Kan kapplöpningen inom AI innebära att halvledarsektorn blir långsiktigt mer intressant för investerare?

Data har ofta beskrivits som den nya oljan. Detta är särskilt aktuellt då data är den viktigaste ingrediensen för att träna en AI. Sam Altman på OpenAI har dock framhävt att beräkningskraft, eller "compute", idag utgör en ännu viktigare resurs. Med tanke på de accelererande kraven på både träning och inferens, vilket ökar mycket snabbare än vad Moores lag förutser, blir det tydligt att tillgång till beräkningskraft blir alltmer värdefull.

Företag inom halvledarsektorn står som centrala aktörer i denna utveckling. Med ökande krav på beräkningskraft är det dessa företag som levererar de kritiska komponenterna, vilket placerar dem i en fördelaktig position för långsiktig tillväxt och framgång.

Starta ditt sparande

Vilken bank sköter du helst dina investeringar via?

Vanliga frågor

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn.

Edit cookie settings