Allt om fonderVad innebär aktieåterköp?

Vad innebär aktieåterköp?

Aktieåterköp

Aktieåterköp innebär att ett företag köper tillbaka sina egna utestående aktier från aktiemarknaden. Detta reducerar antalet aktier som är tillgängliga för allmänheten och kan ha en rad olika effekter på företagets finansiella hälsa och aktieägares värde.

 

Hur funkar återköp av aktier?

Processen för återköp av aktier involverar vanligtvis att ett företag använder sina tillgängliga kontantreserver för att köpa aktier på den öppna marknaden. Efter köpet kan företaget antingen makulera de inköpta aktierna, vilket permanent minskar antalet aktier i omlopp, eller behålla dem för framtida användning, exempelvis för anställdas incitamentsprogram.

 

Varför köper företag tillbaka aktier?

Det finns flera anledningar till att företag väljer att återköpa sina egna aktier. En av de primära orsakerna är värdeöverföring till aktieägarna. Detta är liknande en utdelning och innebär en överföring av värde från företaget till dess aktieägare. En annan anledning är att det kan signalera förtroende från företagsledningen till marknaden. Det kan visa att ledningen tror att aktien är undervärderad. Återköp av aktier kan också förbättra viktiga finansiella nyckeltal. Genom att minska antalet aktier i omlopp kan nyckeltal som vinst per aktie (EPS) öka, vilket gör företaget mer attraktivt för investerare. Slutligen finns det skattefördelar med återköp. I vissa länder kan återköp av aktier vara mer skatteeffektivt jämfört med att betala utdelningar.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Joel ger ett exempel på aktieåterköp

Tänk dig att Företag X har 1 miljon aktier på marknaden och varje aktie är värd 10 SEK. Det totala värdet av alla aktier är då 10 miljoner SEK (1 miljon aktier multiplicerat med 10 SEK). Företagsledningen beslutar att köpa tillbaka 100 000 av dessa aktier för 10 SEK styck, vilket kostar dem totalt 1 miljon SEK. Efter detta återköp är bara 900 000 aktier kvar i omlopp bland allmänheten.

När Företag X har köpt tillbaka och eventuellt makulerat dessa 100 000 aktier, minskar antalet aktier i omlopp. Detta innebär att varje kvarvarande aktie nu representerar en lite större del av företaget än tidigare. Om företagets totala värde förblir detsamma, kan det leda till att värdet på varje återstående aktie ökar, eftersom det nu finns färre aktier som delar på företagets totala värde. Det är därför aktieåterköp ofta ses som positivt av befintliga aktieägare; det kan öka värdet på deras investering.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings