Allt om fonderAktiesplit

Aktiesplit

Hur fungerar en aktiesplit?

En aktiesplit är en process där ett bolag beslutar att dela upp sina befintliga aktier i fler, mindre delar. Det är vanligt att ange detta i form av en kvot, till exempel 3:1, vilket betyder att för varje aktie som ägaren hade innan aktiespliten kommer investeraren nu att äga tre aktier.

Varför gör bolag en aktiesplit?

Det finns ett par motiv bakom detta strategiska beslut. En av de främsta anledningarna är att göra aktien mer tillgänglig för småsparare. När ett bolags vinster och substansvärden ökar över tiden, tenderar priset på aktien att stiga. Denna prisökning kan bli så betydande med tiden att det blir utmanande för småsparare att investera i aktien på grund av det högre priset per aktie. Ett extremt exempel är Berkshire Hathaway vars A-aktie kostar över 500 000 dollar! I norden är Maersk ett exempel på ett bolag som bör överväga en split då deras aktie kostar över 12 000 danska kronor och därmed gör det svårt för småsparare att investera i bolaget.

Aktiespliten möjliggör alltså för bolaget att sänka priset per aktie genom att öka antalet tillgängliga aktier. I teorin ska det inte påverka börsvärdet.

Ett annat argument för att införa en split är för att öka likviditeten i aktien. Genom att genomföra en aktiesplit och sänka priset per aktie kan fler investerare anse sig ha råd att köpa aktier, vilket bör öka handelsaktiviteten och därmed likviditeten.

Hur ska man se på en aktiesplit?

För investerare kan en aktiesplit upplevas som positiv eftersom den inte påverkar ägandeprocenten eller det totala ekonomiska värdet av investeringen. Ägaren får däremot fler aktier till ett lägre pris per aktie. Det kan skapa en illusion av att aktien blivit billigare och därmed attrahera nya investerare.

Sammanfattning av aktiesplit

Sammanfattningsvis är en aktiesplit en strategi som bolag använder för att göra sina aktier mer tillgängliga för småsparare genom att sänka priset per aktie och öka antalet tillgängliga aktier. Detta kan bidra till ökad handelsaktivitet och därmed ökad likviditet i bolagets aktie. Det är viktigt för investerare att förstå syftet med en aktiesplit.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Julia påminner

En aktiesplit skapar inget värde för företagets verksamhet, och bör därför inte påverka börsvärdet substantiellt.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings