Allt om fonderFonder

Fonder

Hur fungerar fonder?

Investerare köper andelar i fonden, vilket ger dem rätt till en andel av fondens tillgångar i proportion till deras investering. Sedan tar fondförvaltarna investeringsbeslut baserat på fondens mål och strategi. Det kan till exempel vara att investera i "svenska aktier i småbolag vars bolag har ett marknadsvärde under 50 miljarder kronor med fokus på den gröna omställningen". Fondförvaltarna kommer använda sig av kapitalet för att köpa de aktier enligt fondens mål och strategi som maximerar avkastningen till sina fondandelsägare. Exempel på svenska småbolag skulle i detta hypotetiska exempel kunna vara Eolus Vind, Orrön och Arise.

Genom att samla in kapital från flera investerare kan fonden diversifiera sina investeringar över ett brett spektrum av aktier och därmed sprida riskerna.

  • Avkastningen för investerarna genereras genom ökning i värde på tillgångarna och eventuella utdelningar eller räntor från tillgångarna.
  • Investerare delar på fondens vinster eller förluster i enlighet med sin andel i fonden. En fond som stiger med 10 procent kommer skapa en avkastning på 100 kronor för den som satsat en tusenlapp. En investerad miljon kommer växa med 100 000 kronor till 1,1 miljoner.

Fördelar med fonder

En av de centrala principerna bakom aktiefonder är diversifiering. Istället för att investera i enstaka aktier sprider fonden sina tillgångar över ett brett urval av olika aktier från olika branscher, företag och regioner. Detta minskar risken jämfört med att investera i enskilda aktier. Om en enskild aktie skulle prestera dåligt kan det kompenseras av en positiv utveckling hos andra aktier inom fonden.

Tidshorisont

En viktig aspekt för investerare är att förstå att värdet på fondandelarna kan variera över tid beroende på hur aktiemarknaden utvecklas. Vi anser därmed att det är viktigt att ha en långsiktig syn på investeringar i aktiefonder eftersom marknaden kan vara volatil och ge variationer i fondens värde över kortare tidsperioder.

Att investera i aktiefonder över en lång skapar goda förutsättningar för goda resultat, utöver minskad risk. Med åren kan pengarna växa genom ränta-på-ränta-effekten, där avkastningen från investeringen också genererar avkastning. Ju längre tidshorisonten är, desto mer kan denna effekt förstärkas.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Joel förklarar varför han äger fonder

Jag äger fonder för att få tillgång till fondförvaltares expertis i mitt sparande, på ett enkelt och effektivt sätt. Exempel på det kan vara att äga en fastighetsfond, där en förvaltare som är expert på just fastigheter väljer ut de bästa bolagen i den branschen. Förvaltarna på TIN Fonder lägger all sin tid på bolag inom teknik och innovation, vilket jag anser skapar bra förutsättningar för god avkastning i den nischen.

Självklart uppskattar jag riskspridningen. Att få ett 50-tal aktier i respektive fond innebär diversifiering och över tid gör det att jag kan sova bättre om natten, vilket är en viktig faktor för mig.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings