Allt om fonderKonjunkturcykel

Konjunkturcykel

Hur definieras en konjunkturcykel?

Den består av fyra huvudsakliga faser: expansion, topp, recession och botten. Från ekonomiskt tillväxt till nedgång och sedan till återhämtning. Dessa faser är inte alltid tydliga och kommer variera i längd och intensitet.

Expansion: Under expansionsfasen är ekonomin i en period av tillväxt. Detta innebär ökad produktion, ökad sysselsättning och ökade investeringar.

Topp: När ekonomin når sin topp är tillväxten på sin högsta nivå. Detta kan ibland leda till överhettning, där resurser utnyttjas maximalt. Det är också en period där optimismen kan vara hög och risktagande bland investerare och företagare når sin kulmen - och det för inte sällan med sig inflation.

Recession: Efter toppen börjar ekonomin att sakta ner. Detta markerar början på en recession. Produktionen minskar, företag minskar sin personal och konsumtionen minskar. Arbetslösheten stiger, och ekonomin går in i en nedgångsfas.

Botten: När recessionen når sin lägsta punkt är det vanligtvis en period av stagnation och osäkerhet. Det är dock också vid denna tidpunkt som ekonomin börjar återhämta sig. Räntor kan vara låga för att stimulera tillväxt, regeringar kan implementera stimulansåtgärder och investeringar kan gradvis öka igen. Efter det har vi gått ett varv runt och en ny expansionsfas kan inledas.

Så kan beslutsfattare påverka konjunkturcykeln

Ekonomisk politik, som räntesatser och skattepolitik, påverkar efterfrågan och tillgång på pengar kan stimulera eller dämpa tillväxten. Internationella händelser, som krig kan definitivt påverka konjunkturcykeln. Efter Rysslands invasion av Ukraina drevs exempelvis energipriserna upp vilket fick en dämpande effekt på tillverkningsindustrin och konsumtion.

Att förstå konjunkturcykeln är viktigt för att planera ekonomisk politik och strategier för företag och investerare. Centralbanker och regeringar strävar efter att balansera ekonomin för att minimera extremerna i cykeln och främja långsiktig ekonomisk stabilitet och tillväxt. Huruvida centralbankerna är framgångsrika eller inte med det arbetet kan diskuteras i månader.

Varför är en konjunkturcykel intressant för investerare?

Under varje fas av konjunkturcykeln är det viktigt för investerare att ha en långsiktig strategi och förstå att aktiemarknaden kan reagera på olika sätt beroende på ekonomins tillstånd. Under topp-fasen finns det exempelvis tydliga risker med att extrapolera marginalförbättringarna som många bolag levererat. När efterfrågan är på topp är det självklart enklare att sälja produkter till höga priser jämfört med under en lågkonjunktur i botten-fasen. Men precis som det är enkelt att vara för optimistisk när hjulen snurrar snabbt är det ett stort misstag att bli alltför negativ i en lågkonjunktur.

I en lågkonjunktur är det naturligt att bolagsvinsterna sjunker och att marginalerna pyser ihop för de flesta bolag. I ett sådant läge är det lätt hänt att bli negativ och prognostisera flera år med fallande vinster, nyemissionsrisker och annat elände. Det är då svårt att se stigande kurser under den närmaste tiden. I många fall är P/E-talen också höga, på grund av fallande vinster, vilket gör det än svårare för investerare att våga gå motströms och köpa aktier och fonder. Vi vill dock påminna om att börskurserna oftast vänder innan ekonomin gör det, vilket innebär att det kan vara ett köpläge när det ser kämpigt ut i ekonomin samtidigt som kurserna fallit.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Julia förklarar varför företag har tillväxt- och marginalmål "över en konjunkturcykel".

Konjunkturcykeln påverkar efterfrågan på företags produkter eller tjänster. Konjunkturkänsliga industribolag som Sandvik och Volvo har högre marginaler under högkonjunktur jämfört med lågkonjunktur. Det är alltför svårt att nå de finansiella målen i en lågkonjunktur och innebära felaktiga incitament. Ett praktiskt exempel är stålverksamhetsbolaget Alleima vars finansiella mål är satta över en konjunkturcykel.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings