Allt om fonderActive share

Active share

Vad är Active Share?

Active share används för att mäta graden av aktiv förvaltning i en fond.

Active share är ett mått på hur mycket en fond skiljer sig från sitt valda jämförelseindex. Det uttrycks som en procentandel och kan variera från 0 till 100%. Ett active share på 0% indikerar att fondens sammansättning är identisk med jämförelseindex, medan ett active share på 100% innebär att fonden inte har några gemensamma innehav med jämförelseindex och är helt olika i sin sammansättning.

Typer av fondförvaltning

Fondförvaltning kan delas in i två huvudtyper: aktiv och passiv förvaltning.

• Aktiv förvaltning innebär att fondens förvaltare aktivt försöker överträffa marknadens genomsnittliga avkastning genom att välja specifika investeringar baserat på analys.

• Passiv förvaltning är en indexstrategi där fonden försöker återspegla avkastningen av ett specifikt marknadsindex, exempelvis OMXS30.

Active Share och fondprestation

En hög active share indikerar att fondförvaltaren har en stark övertygelse om sin förmåga och strategi, och väljer bolag i fonden som alltså avviker rejält från sitt jämförelseindex. Det innebär också att fondens avkastning har förutsättningar att avvika från indexavkastningen, antingen positivt eller negativt. Å andra sidan indikerar en låg active share att fonden är mer lik indexet och har en mer passiv förvaltningsstil.

Det är viktigt att notera att active share i sig inte är en indikation på om fondens prestation är bra eller dålig. Vissa investerare föredrar högt active share eftersom det ger möjlighet till potentiellt högre avkastning om förvaltaren lyckas göra bra investeringsbeslut. Å andra sidan föredrar vissa investerare lågt active share eftersom det kan innebära lägre kostnader och lägre risk.

Sammanfattning

För att sammanfatta är active share ett mått på hur mycket en fond skiljer sig från sitt jämförelseindex, vilket ger investerare insikt i fondens grad av aktiv förvaltning. Det är ett användbart verktyg för att bedöma fondens inriktning och förstå vilken typ av förvaltningsstrategi fonden följer.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Carl förklarar Active Share

Mitt viktigaste medskick är att inte falla i fällan att betala för en aktivt förvaltad fond som har en låg active share, och därmed betala för aktiv förvaltning men erhålla passiv. Det är svårt att ge ett tydligt svar på vilken som är den lägsta active share som man som sparare “ska nöja sig med”, då det beror på fondens riskprofil och investeringsinriktning. Minst 50 procents active share kan vara en tumregel att utgå ifrån. Befinner sig en aktivt förvaltad fond under 50 procent kan det vara en anledning till att gräva djupare i fondens innehav och jämföra med index. Är dessa alltför lika kan det indikera att fonden är väldigt likt en indexfond.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings