Allt om fonderAktieutdelning

Aktieutdelning

Vad är aktieutdelning?

Aktieutdelning är när ett företag delar med sig av sin vinst till sina aktieägare. I de flesta fall ges denna utdelning i kontanter, baserat på antalet aktier du äger. Men ibland kan utdelningen också ske i form av fler aktier i bolaget, eller någon annan tillgång.

Varför ges utdelning?

Ett företag bör inte behålla all vinst för sig självt. Faktum är att bolagets huvuduppgift är att skapa värde för sina aktieägare. Utdelning ges ofta när bolaget genererar mer pengar än vad som behövs för att fortsätta växa. Genom att ge en del av dessa pengar tillbaka till aktieägarna ger företaget en direkt återbäring på deras investering.

Utdelningens roll i en investerares strategi

Inte alla bolag ger utdelning. Ofta krävs att företaget är lönsamt för att kunna ge utdelning regelbundet. Ungefär som en livsmedelskedja som redan är väletablerad kan ha råd att dela ut en stor del av vinsten, medan ett forskningsbolag som inte har någon vinst idag hoppas kunna dela ut i framtiden när det har skapat lönsamma produkter.

Historiskt har utdelning spelat en viktig roll för totalavkastningen på lång sikt. Men det betyder inte att alla investerare bör fokusera enbart på aktier som ger utdelning. Vad som är viktigare är hur bolaget använder sina pengar. Om det kan investera sina vinster på ett sätt som skapar mer värde i framtiden kan det vara klokare att behålla pengarna än att dela ut dem.

När får aktieägare sin utdelning?

Efter att ett bolag har sammanställt sin vinst från föregående år, tar styrelsen fram ett förslag om hur denna vinst ska fördelas. Detta förslag tas sedan upp för beslut vid bolagets årsstämma. Ofta sker de största utdelningarna på Stockholmsbörsen under vårmånaderna, särskilt i april och maj.

För att få utdelning måste du vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen. Ett par dagar innan det kallas "sink-dag", vilket är den sista dagen du kan köpa aktien och ändå få rätt till utdelningen. Dagen efter är "X-dag", när aktien handlas utan rätt till utdelning. Slutligen, på utdelningsdagen, bokas utdelningen in på ditt konto.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Joel förklarar aktieutdelningar

Det digitala bokföringsföretaget Fortnox kombinerar återinvestering i verksamheten med utdelning.

Vi kan läsa att bolaget siktar på att dela ut mellan 30 och 50 procent av vinsten. Dock skriver Fortnox att det också ska ställas i relation till hur vinsterna kan återinvesteras i verksamheten. Om de kan använda vinsten till kraftig tillväxt vill de ha möjlighet att dela ut en mindre andel än de 30-50 procent som är policyn.

Under 2022 gjorde bolaget en vinst per aktie om 57 öre. Av dessa 57 öre beslutade styrelsen att föreslå en utdelning om 12 öre. Det innebär att bolaget delade ut drygt 20 procent av vinsten, vilket alltså är något lägre än de 30-50 procent av vinsten som utdelningspolicyn indikerade. Det kan indikera att styrelsen har identifierat goda möjligheter till framtida tillväxt.

Med en aktiekurs på 50 kronor innebär det att direktavkastningen är 0.12/50 = 0,24%.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings