Allt om fonderAktivt förvaltad fond

Aktivt förvaltad fond

Vad är en aktivt förvaltad fond?

En aktivt förvaltad fond kan liknas vid att en eller flera experter bestämmer vilka investeringar som ska göras för att få pengarna att växa så mycket som möjligt till en bestämd risknivå. Dessa experter, kallade fondförvaltare, är som ekonomiska rådgivare som aktivt övervakar fondens tillgångar och fattar beslut baserat på analys av företagen, aktiens värdering och ekonomiska trender.

Till skillnad från en passivt förvaltat fond (indexfond) bestämmer förvaltaren själv om fonden ska investera i exempelvis Fortnox, Paradox eller Hennes & Mauritz beroende på en mängd olika faktorer. Exempel på faktorer kan vara framtidsmöjligheter, ledningens kompetens, patent, bolagets historiska prestation och marknadens nuvarande prissättning på aktien.

Vad är fördelarna med aktivt förvaltade fonder?

• Aktiv hantering: Fondförvaltare har incitament att aktivt övervaka och justera fondens portfölj för att dra nytta av marknadstrender, vilket potentiellt kan generera högre avkastning. De flesta förvaltare träffar ledningen i bolagen de investerar i, och kan bidra med insikter som stöttar bolaget på olika sätt, exempelvis inom hållbarhet.
• Professionell expertis: Fondförvaltare är erfarna och har specialkunskap inom finansmarknaderna och deras valda investeringsnisch. Deras expertis bidrar till att fatta informerade och välgrundade investeringsbeslut.
• Diversifiering: Fonderna diversifieras över olika tillgångsslag och sektorer, vilket hjälper till att sprida riskerna och öka möjligheterna till stabil avkastning.
• Anpassningsbarhet: Fondförvaltarna kan anpassa fondens innehav baserat på ekonomiska förändringar, vilket möjliggör genomtänkta reaktioner på förändringar.

Varför är nackdelar med aktiv förvaltning?

• Högre avgifter: Aktivt förvaltade fonder har vanligtvis högre förvaltningsavgifter än passiva indexfonder.
• Risk för underprestation: Trots erfarenheten hos fondförvaltarna kan de inte garantera en avkastning som är högre än index. Det finns alltid en risk för att fonden underpresterar jämfört med sitt jämförelseindex.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis erbjuder aktivt förvaltade fonder fördelen av professionell expertis och aktiv hantering för att maximera investeringarnas avkastningspotential.  

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Carl listar en fördel de flesta inte tänker på!

När bolag går från privat ägande till börsintroduktion tar de ofta hjälp av så kallade ankarinvesterare. Det innebär att exempelvis ett investmentbolag eller en aktivt förvaltad fond (som vår) köper en del av bolaget, exempelvis 3-5 procent av hela bolaget. Det skapar trygghet för andra investerare som eventuellt vill vara med i introduktionen och bidrar till en lyckad notering.

Vi som förvaltare har förstås analyserat bolagens produkter och tjänster, historik och framtidsmöjligheter. Om vi gillar det vi ser så är vi gärna ankarinvesterare. Då får vi en tillräckligt stor andel av bolaget till ett fast pris. Historiskt har priserna på attraktiva bolag som gått till börsen stigit första dagen, vilket har varit en bidragsgivare till andelsägarna!

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings