Allt om fonderAktier

Aktier

Vad är en aktie?

Aktier utgör i grunden finansiella instrument som innebär ägarskap i ett företag. Genom att investera i aktier förvärvar du en andel av det företaget.

Om företaget har en genomtänk affärsmodell och styrs av en bra ledning kan bolaget tjäna mycket pengar. Vid ett sådant scenario är det sannolikt att din aktie ökar i värde. Du kan då välja att sälja din aktie, förhoppningsvis till ett högre värde än du köpte den för. Om företaget däremot presterar sämre än marknaden förväntat kan värdet på aktien sjunka, vilket innebär att du kan förlora pengar om du säljer den. Att investera i företag där du själv är kund och utnyttjar deras produkter och tjänster kan vara en klok strategi att överväga. På så sätt får du en känsla för hur väl företaget tar hand om sina kunder och dessutom betalar du indirekt en del av kostnaden till dig själv!

Varför ska man äga aktier?

Utdelning - Som aktieägare har man vanligtvis rätt till aktieutdelning, vilket innebär att man får en andel av företagets vinster. Utdelningar är fördelaktigt eftersom det innebär att ägarna kan få avkastning på sina aktier utan att de behöva säljas. Det kan innebära en stabil och kontinuerligt kassaflöde för aktieägarna och kan utgöra en betydande del av deras totala avkastning från investeringen i företaget. Rätten till utdelning i framtiden är en central anledning till att man bör överväga att köpa aktier i ett bolag.

Sekundära anledningar

• Stödja ekonomisk utveckling - Genom att investera i företag och bidra till deras tillväxt, kan du stödja ekonomisk utveckling och skapande av arbetstillfällen, vilket i sin tur bidrar till skatteintäkter som gynnar hela landet.

• Möjlighet till medinflytande - Som aktieägare har du möjlighet att påverka företagets beslut genom att delta på årsstämman och rösta i viktiga frågor. Det innebär att du kan vara med och påverka bolaget till att skapa värden, både för aktieägarna och för samhället som helhet.

Aktieägarförmåner - Vissa bolag gynnar sina aktieägare genom att erbjuda vissa förmåner. Det mest klassiska exemplet på svenska börsen är förmodligen Skistar som erbjuder sina aktieägare med minst 200 aktier rabatt på liftkort på deras anläggningar.

Men det är viktigt att komma ihåg att alla investeringar innebär risker. Precis som att du kan tjäna pengar på dina aktier, kan du också förlora. Därför är det viktigt att göra sin läxa och förstå företaget och marknaden innan man köper aktier.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Joel förklarar

Tänk dig att ett företag är som en stor tårta. Om företaget skulle delas upp i små bitar, så skulle varje bit representera en liten del av företaget. En sådan bit blir i detta enkla exempel en aktie. När du köper en aktie i ett företag, äger du alltså en liten del av det företaget.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings