Allt om fonderIndexfond

Indexfond

Vad är en indexfond?

En indexfond är en typ av fond som exempelvis följer och investerar i ett specifikt aktieindex, exempelvis de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen (OMXS30). Det innebär att en investerare som köper indexfonden kommer få exponering mot de 30 bolagen som ingår i just det index.

De flesta indexfonderna är vägda efter marknadsvärde. Det innebär att fondens investeringar baseras på företagens marknadsvärden. Därmed kommer ett bolag som ingår i index och har ett marknadsvärde på 5 miljarder att ha en dubbelt så stor position i fonden jämfört med ett bolag med ett marknadsvärde på 2.5 miljarder. I OMXS30 kommer exempelvis en indexfond som följer det index ha en större position i verkstadsjätten Atlas Copco jämfört med exempelvis teknologibolaget Ericsson och storbanken Swedbank.

Fördelar med indexfonder

Indexfonden ger investerare möjligheten att enkelt placera sina pengar med god riskspridning.

Avgifterna för indexfonder oftast lägre än för aktivt förvaltade fonder, eftersom de inte kräver lika mycket arbete från fondförvaltarna.

Nackdelar med indexfonder

Per automatik blir det omöjligt att avkasta bättre än index då förvaltaren följer index och även om kostnaden ofta är låg så kommer förvaltningsavgiften per automatik innebära att avkastningen blir något lägre än index.

För att skapa hög avkastning på börsen är ett vanligt, erkänt påstående att man ska ”köpa billigt och sälja dyrt”. Att köpa billigt innebär inte att investera i bolag som gör förluster och är i konstant behov av nyemissioner. Att köpa billigt innebär snarare att köpa bolag som är lågt eller rimligt prissatta i förhållande till de framtida möjligheter bolaget besitter.

Eftersom de allra flesta indexfonderna är vägda efter marknadsvärde så kommer investeringarna i bolag som går upp per automatik bli större. Så när marknaden handlar upp Atlas Copco kommer indexfonden att tvingas köpa mer aktier i bolaget. När marknaden är på sämre humör och handlar ner Atlas Copco tvingas indexfonden att sälja aktien. Det agerandet riskerar innebära att fonden ”köper dyrt och säljer billigt”.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Erik förklarar (bristen på) ansvarstagande i indexfond

En indexfond tar inte ansvaret som en storägare förväntas göra. Hur röstar de exempelvis när ett utländskt bolag opportunistiskt försöker köpa ett bolag i en lågkonjunktur?

Sverige är en öppen ekonomi, det är en policy som tjänat landet väl. Men det för med sig risker, t ex att våra allra finaste bolag köps upp. Särskilt känsligt är det ju om viktiga bolag i "morgondagens ekonomi" försvinner. Ta läkemedelssektorn - hur mycket pengar har Astra investerat i Lund, Mölndal och Södertälje sedan fusionen med Zeneca? Just det, Lund är nedlagt och Mölndal är ett skelett av vad det var. Många affärer i dataspel just nu - det var ju köpen av Mojang och King som inskärpte i oss att vi måste göra vad vi kan för att det digitala näringslivet ska bli kvar. 2020 stod svenska, noterade bolag för 1/3 av global M&A inom dataspel och aktiviteten fortsatte under 2021. Att huvudkontoren blir kvar är jätteviktigt, där fattas investeringsbesluten och där hamnar kassaflödena. Där köps kringtjänster, allt från advokater till fruktkorgar. De där sakerna vi inte tänker på men som går som ringar på vattnet och skapar den ekonomi och den skattebas som ska betala morgondagens vård och omsorg.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings