Allt om fonderVad är likviditet?

Vad är likviditet?

Likviditet

Likviditet definierar förmågan att snabbt köpa eller sälja en tillgång utan att detta påverkar priset avsevärt. En hög likviditet indikerar att det finns många köpare och säljare aktivt engagerade i marknaden, vilket leder till mindre prisfluktuationer vid transaktioner. Denna artikel utforskar konceptet likviditet i detalj, vilket är avgörande för både nya och erfarna investerare att förstå.

Exempel på likviditet

Likvida marknader

Likvida marknader är de där handelsvolymer är höga och spreadar (skillnaden mellan köp- och säljpriser) är låga. Världens största aktiemarknader som New York Stock Exchange (NYSE) och NASDAQ är utmärkta exempel på likvida marknader. Här kan miljontals aktier byta ägare dagligen utan större prisrörelser.

Illikvida marknader

Å andra sidan, i illikvida marknader är handelsvolymerna låga och spreadarna är breda. Dessa marknader kännetecknas av svårigheter att köpa eller sälja tillgångar, ofta på grund av brist på intresse från investerare och spekulanter. Exempel på illikvida tillgångar inkluderar aktier med lägre börsvärde, särskilt de som handlas på Over-The-Counter (OTC) marknaden, fastigheter, vissa mindre vanliga valutapar och mindre kryptovalutor.

Hur man mäter likviditet

Likviditet kan mätas genom olika metoder såsom handelsvolym, spread och marknadsdjup. En hög handelsvolym, låga spreadar och ett djupt marknadsdjup indikerar vanligtvis en hög likviditet, vilket är önskvärt för de flesta investerare.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Tobias förklarar varför likviditet är viktigt

Likviditet är vital för handlare eftersom den möjliggör snabbare och mer effektiva transaktioner. I en höglikvid marknad kan större handelsvolymer hanteras utan att orsaka stora prisrörelser, vilket minimerar risken för betydande förluster.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings