Allt om fonderVad är marknadsvärde?

Vad är marknadsvärde?

Marknadsvärde

Marknadsvärdet är en finansiell term som beskriver värdet på en tillgång eller ett företag enligt marknadsaktörernas bedömning på den finansiella marknaden. Det är ett mått som används för att bestämma den uppskattade värdet av aktier, fonder och andra värdepapper baserat på aktuella marknadspriser.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Julia ger exempel på marknadsvärde

För att illustrera, låt oss anta ett fiktivt företag, Nordiska Tech AB, med 200 000 aktier i omlopp. Om aktiekursen är 150 SEK per aktie, blir företagets marknadsvärde 30 miljoner SEK (200 000 aktier x 150 SEK).

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings