Allt om fonderVad är NAV?

Vad är NAV?

Nettoandelsvärde

NAV, eller nettoandelsvärde, representerar det aktuella marknadsvärdet på en enskild fondandel. I detta kapitel utforskar vi NAV i detalj, från dess beräkning till dess inverkan på fondinvesteringar.

 

Beräkning av NAV

NAV beräknas genom att summera värdet av alla tillgångar i en fond, dra av eventuella förvaltningsavgifter och andra kostnader, och dela denna summa med det totala antalet utestående fondandelar.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Exempel på NAV-beräkning

Om en fond har en fondförmögenhet på 10 miljoner kronor, förvaltningsavgifter på 100 000 kronor, och 1 miljon andelar, blir NAV 9,90kr/andel. Denna beräkning genomförs vanligtvis varje börsdag, vilket gör att NAV är en dynamisk indikator som speglar fondens löpande värde.


Vad påverkar NAV-kursen?

 

NAV påverkas av flera faktorer:

 

• Marknadsvärderingar: Förändringar i värdet på fondens tillgångar, såsom aktier och obligationer, påverkar direkt NAV.

• Förvaltningsavgifter och kostnader: Högre avgifter och kostnader reducerar fondförmögenheten, vilket sänker NAV.

• Utdelningar och Ränteintäkter: Inkomster från fondens tillgångar ökar fondförmögenheten, vilket kan höja NAV.

 

Bryttidpunkter NAV fastställs oftast vid en specifik tidpunkt varje dag, känd som bryttidpunkten. Det är vid denna tidpunkt fondens värde beräknas och används för att prissätta köp- och säljordrar. Denna brytpunkt är oftast 15:30.

 

Sammanfattning NAV

NAV är en fundamental indikator inom fondförvaltning, som ger en klar bild av värdet på en fondandel vid en given tidpunkt. Genom att förstå hur NAV beräknas och vilka faktorer som påverkar det, kan investerare göra mer informerade beslut gällande sina fondinvesteringar. Precis som fondmarknaden är dynamisk, är även NAV ett rörligt värde som speglar fondens nuvarande finansiella status.

Tomas förklarar NAV som prestationsmått

NAV är ett viktigt mått för att bedöma en fonds prestation. Genom att jämföra förändringar i NAV över tid kan investerare få en bild av hur fonden har presterat relativt marknaden och andra fonder.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings