Allt om fonderSharpekvot

Sharpekvot

Vad är sharpekvot?

Sharpekvoten används för att bedöma avkastningen på en investering i förhållande till dess risk. Den är uppkallad efter dess skapare, Nobelpristagaren William F. Sharpe. Konceptet bakom Sharpekvoten är att den hjälper investerare att bedöma om avkastningen de erhållit är bra i förhållande till den risk de tagit.

För att förstå sharpekvoten är det viktigt att förstå begreppen som den använder sig av - avkastning och risk.

• Avkastning är helt enkelt den totala vinsten eller förlusten från en investering över en viss tidsperiod.

• Risk representeras av volatiliteten (svängningarna) i värdet på investeringen under samma tidsperiod.

Vi kommer inte gå in på exakt hur sharpekvot beräknas men ju högre Sharpekvoten är, desto bättre anses investeringen vara. En hög Sharpekvot indikerar att investeringen genererar mer avkastning i förhållande till risken.

En Sharpekvot över 1 anses vanligtvis vara bra, medan en Sharpekvot över 2 betraktas som utmärkt. Men det är viktigt att komma ihåg att Sharpekvoten inte är en absolut mätare för framgång. Den ger en jämförelse mellan investeringar i förhållande till svängningarna men förklarar inte huruvida investeringen i sig är bra eller dålig.

Fördelar och nackdelar med sharpekvot

• Fördelar - Den är objektiv och är ett nyckeltal som kan vara användbart för att mäta...

• Nackdelar - Risk förknippas med volatilitet, vilket vi anser är felaktigt.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Joel förklarar Sharpekvot

Sharpekvoten är som att jämföra betyget på ett prov med hur mycket tid och ansträngning du har lagt ner på att studera (risk). Ju högre betyg du får i förhållande till den ansträngning du har lagt ner, desto bättre är det. På samma sätt hjälper Sharpekvoten investerare att bedöma om deras investering ger god avkastning i förhållande till den risk de har tagit. Ju högre Sharpekvoten är, desto bättre är investeringen sett ur den aspekten.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings