Allt om fonderVad är volatilitet?

Vad är volatilitet?

Volatilitet

Volatilitet är ett centralt begrepp inom finansiella marknader, som spelar en avgörande roll för både individuella investerare och större finansiella institutioner. Det är ett mått på prisförändringarnas omfattning och frekvens för en tillgång, såsom en aktie eller ett värdepapper. I denna artikel kommer vi att utforska volatilitetens natur, dess påverkan, och hur man kan använda denna kunskap för att fatta klokare investeringsbeslut.

Volatilitet mäter storleken på prisförändringarna för en tillgång över en viss tidsperiod. Ett högt volatilitetsmått indikerar att tillgångens pris varierar kraftigt, vilket signalerar högre risk. Omvänt, om volatiliteten är låg, är prisförändringarna mindre dramatiska, vilket tyder på lägre risk.

Beräkning av volatilitet

Volatilitet beräknas ofta genom att använda det statistiska måttet standardavvikelse, som beskriver hur mycket priserna avviker från deras genomsnitt över en viss tidsperiod, oftast 30 dagar. Denna beräkning används för både enskilda aktier och för fonder.

Volatilitet som riskmått

Som ett riskmått ger volatilitet en indikation på hur osäker en investering är. Högre volatilitet betyder vanligtvis högre risk, eftersom det är svårare att förutsäga tillgångens framtida pris. Detta är särskilt relevant för kortfristiga investerare som behöver förstå potentiella prisfluktuationer på kort sikt. För långsiktiga investerare kan volatilitet vara mindre relevant jämfört med fundamentala faktorer som företagets prestationer, branschutsikter och makroekonomiska förhållanden.

Volatilitetsindex

VIX-indexet, ofta kallat ”skräckindexet”, är ett populärt mått på förväntad marknadsvolatilitet. Det baseras på optioners prissättning och ger en uppfattning om hur marknaden förväntar sig att volatiliteten kommer att utvecklas över de närmaste 30 dagarna. Ett högt VIX-värde indikerar förväntningar på hög volatilitet, medan ett lågt värde tyder på att marknaden förväntar sig lugnare förhållanden.

Volatilitet i fonder och aktier

Generellt sett har fonder lägre volatilitet än enskilda aktier på grund av deras diversifiering. En fond innehåller flera olika värdepapper, vilket sprider risken över olika tillgångar och sektorer, vilket leder till en mer stabil prisutveckling.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Julia förklarar volatilitet

Det finns ett viktigt samband mellan volatilitet, risk och avkastning. Investeringar med hög volatilitet har potential för högre avkastning men medför också större risker. Därför är det viktigt att balansera dessa aspekter när man formulerar en investeringsstrategi.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings