Allt om fonderX-dag

X-dag

Vad innebär X-dag för utdelning?

Styrelsen har föreslagit en utdelning som har godkänts av stämman. Det innebär att utdelningen är klubbad och klar! Vi använder AB Volvo som riktigt exempel. X-dagen bestämdes bli den 5 april 2023, medan utbetalningsdagen bestämdes till den 13 april. Efter att X-dagen har passerat behöver företaget nämligen tid för att uppdatera sina register och verifiera ägandet av aktierna. Det tar några dagar att behandla och registrera ägarförändringar. Det är viktigt att alla transaktioner är korrekt dokumenterade och att aktieägandet är korrekt fastställt innan utdelningen betalas ut.

Den 5 april var den första dagen bolaget handlades utan rätt till utdelning, som var på 14 kronor per aktie. Den som köper aktien den dagen kommer alltså inte få någon utdelning under året, jämfört med den som ägde aktien tidigare.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Joel förklarar varför kurser sjunker på utdelningsdagen

På dagen innan X-dagen reflekteras aktiepriset för AB Volvo inklusive alla framtida förväntade vinster och utdelningar. Dock, för en investerare som köper aktien på själva X-dagen, inträffar en viktig faktor - de går miste om utdelningen på 14 kronor per aktie. Detta gör att det ur ett ekonomiskt perspektiv blir mer attraktivt att inneha aktier i AB Volvo dagen innan utdelningen sker.

Med tanke på att utdelningen var på 14 kronor per aktie, kan vi teoretiskt sett förvänta oss att aktiekursen för AB Volvo sjunker med motsvarande belopp på X-dagen. Detta beror på att de som köper aktien på X-dagen inte har rätt till de 14 kronorna i utdelning som de redan befintliga aktieägarna kommer att få på utbetalningsdagen. Därför kan vi förvänta oss en nedgång i aktiekursen i linje med utdelningens värde.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings