Allt om fonderVad betyder CAGR?

Vad betyder CAGR?

CAGR, eller Compound Annual Growth Rate, beskriver den genomsnittliga årliga tillväxten av en investering över en viss tidsperiod. Den tar hänsyn till kompounderingseffekten.

Om startvärde representerar värdet av en investering i början av tidsperioden och slutvärde representerar värdet vid slutet av perioden, och tidsperioden sträcker sig över ett visst antal år.

CAGR beräkning: (Slutvärde / Startvärde)^(1 / Antal år) – 1.

Denna formel ger oss den konstanta tillväxthastigheten som, om tillämpad varje år, skulle förvandla startvärdet till slutvärdet över perioden på antal år.

Det bör understrykas att, trots CAGR:s frekventa användning inom ekonomiska och affärsrelaterade sammanhang, är det i grunden en matematisk konstruktion. Den antar en jämn tillväxttakt över hela perioden, vilket kanske inte alltid exakt avspeglar de verkliga siffrorna år för år.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Beräkna CAGR med start- och slutsumma

Denna kalkylator är designad för att hjälpa dig att beräkna den årliga genomsnittliga tillväxten, eller Compound Annual Growth Rate (CAGR), för en investering över en viss tidsperiod.

Så här använder du kalkylatorn:

Startsumma: Ange den ursprungliga summan av din investering i fältet märkt "Startsumma".
Slutsumma: Ange den slutliga summan av din investering i fältet märkt "Slutsumma".
Antal år: Ange antalet år över vilka din investering har vuxit i fältet märkt "Antal år".

Efter att du har fyllt i alla fälten, kommer kalkylatorn automatiskt att beräkna och visa CAGR för den angivna perioden.

kr
kr
År
0%
%
År:
0%

Beräkna CAGR på totalavkastning i procent

Denna kalkylator hjälper dig att beräkna den årliga genomsnittliga tillväxten, baserat på den totala avkastningen och antalet år.

Så här använder du kalkylatorn:

Totalavkastning: I fältet märkt "Totalavkastning" ska du ange den totala avkastningen i procent som din investering har genererat över den angivna tidsperioden.
Antal år: Ange antalet år över vilka din investering har vuxit i fältet märkt "Antal år".

Efter att du har fyllt i alla fälten, kommer kalkylatorn automatiskt att beräkna och visa CAGR för den angivna perioden. CAGR-värdet som visas representerar den årliga genomsnittliga tillväxten av din investering.

Sebastian förklarar CAGR

CAGR visar hur snabbt något växer varje år, i genomsnitt, över en längre tid. Tänk på det som en jämnad tillväxttakt som gör det lättare att jämföra hur bra en investering eller ett företag har presterat över flera år, även om tillväxten var ojämn från år till år.

Formeln säger i princip: "Om jag startade här och slutade där efter så många år, hur mycket skulle jag ha växt varje år i genomsnitt för att komma dit?"

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings