Allt om fonderS i ESG

S i ESG

Vad är S i ESG?

ESG anses vara en akronym för hållbarhet. S:et är socialt ansvar. Det handlar om hur företag interagerar med människor inom och utanför organisationen samt deras påverkan på samhället i stort. Företag som prioriterar den sociala faktorn strävar efter att skapa en inkluderande arbetsplats där mångfald och jämställdhet främjas och där alla anställda behandlas rättvist och respektfullt.

Hur hänger socialt ansvar och vinstmaximering ihop?

ESG-arbetet ses av vissa som hämmande för vinsttillväxt. Vi argumenterar för att ESG-arbetet med ett sådant perspektiv är felaktigt. ESG och vinstmaximering bör vara tätt sammanflätat.

Några exempel:
• Personal: Företag som tar hand om sin personal, genom att bland annat ha en inkluderande arbetsmiljö och erbjuda goda villkor tenderar att attrahera och behålla talangfulla medarbetare. Företaget kan då ha en större pool av sökande att välja bland samt minska personalomsättningen och därmed sänka kostnader för rekrytering och utbildning av ny personal. Dessutom är det sannolikt att den befintliga personalen också känner sig mer motiverade och är mer lojala även på arbetstid.

• Varumärkesvärde och kundlojalitet: Företag som tar socialt ansvar och agerar enligt det kan bygga ett starkare varumärke och öka kundlojaliteten. Om kunder upplever att ett företag tar hänsyn till frågor som engagerar dem, kan de vara mer benägna att stanna som kunder och rekommendera företaget till andra.

• Riskhantering: Genom att integrera sociala faktorer i sin verksamhet kan företag minska risken för konflikter med intressenter, lagstiftningsproblem och skadat företagsrykte. Detta tillåter företaget att fokusera på kärnfrågorna som är att förbättra sin produkt och tjänst samt kunna ta så mycket betalt som möjligt för dem, snarare än att försöka släcka obehagliga "bränder".

Sammanfattning av socialt ansvar

Sammanfattningsvis är den sociala dimensionen av ESG viktig eftersom den fokuserar på att skapa positiva relationer med anställda, samhällen och intressenter samtidigt som den hanterar och minimerar negativ påverkan. Att integrera sociala aspekter i affärsstrategier kan vara avgörande för att skapa hållbara och framgångsrika företag.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Julia om socialt ansvar

Det sociala ansvaret ska vara genuint, och inte en power point-produkt som syftar till att "bocka av S:et". Ta arbetet på största allvar så kommer ni kunna skörda frukterna av arbetet per automatik senare!

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings