Allt om fonderVad innebär kapitalförlust?

Vad innebär kapitalförlust?

Kapitalförlust

Kapitalförlust uppstår när en finansiell tillgång såsom aktier, obligationer eller fondandelar säljs till ett lägre pris än inköpspriset. Denna förlust har skattekonsekvenser för investeraren och påverkar hur mycket skatt som ska betalas vid deklarationen. I motsats till kapitalförlust står kapitalvinst, vilket är när en tillgång säljs med vinst.

Beskattning av kapitalförlust

Skattebehandlingen av kapitalförluster varierar beroende på typ av sparande:

Aktie- och fondkonto: Här påverkar kapitalvinster och -förluster skatteberäkningen direkt. För fysiska personer medges en skattereduktion på 30% för kapitalförluster upp till 100 000 kronor. För förluster över denna gräns gäller en reducerad skattereduktion på 21%.

Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring: Dessa konton är inte föremål för samma direkta skattekonsekvenser av individuella transaktioner. Istället tillämpas en schablonskatt baserad på statslåneräntan och det totala kapitalet på kontot.

Deklarering och kvittning

Investeringar på aktie- och fondkonto kräver att en K4-blankett fylls i vid deklarationen för att beräkna den samlade kapitalförlusten. Kvittning mellan kapitalvinster och -förluster är tillåtet. Om det kvarstår ett underskott efter kvittning, kan detta underskott kvoteras mot andra kapitalinkomster.

 

För ISK och kapitalförsäkringar behöver individuella transaktioner inte deklareras då de inte påverkar skatteberäkningen på samma sätt.

Kapitalförlust i fonder

Vid fondsparande påverkar val av kontoform hur skatten hanteras. För aktie- och fondkonton beskattas vinster med 30% och förluster reduceras med samma procentandel. För ISK, sker beskattning genom en schablonskatt.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Julia lägger till om kapitalförlust

Förståelsen av hur olika kontotyper och investeringsformer påverkar skatteberäkningen är avgörande för en effektiv hantering av ens investeringsportfölj.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings