Allt om fonderRisk på aktiemarknaden

Risk på aktiemarknaden

Vad innebär risk på aktiemarknaden?

Risk på aktiemarknaden är mer komplext, och är mer komplext än att bara tänka ”det är risken att jag förlorar pengar”. Risk kan visserligen definieras som sannolikheten för att en investering inte ger det förväntade resultatet eller att det ursprungliga kapitalet minskar. Men det finns så mycket mer i ordet ”risk”.

Vi ska försöka bena ut några av riskerna med att investera på aktiemarknaden.

• Marknadsrisk: Denna typ av risk är kopplad till marknadens allmänna rörelser. Det innebär att när marknaden går ned så tenderar värdet att minska på investeringarna. Marknadsrisk påverkar de allra flesta investeringar. Det spelar ofta en ganska begränsad roll hur ditt bolag påverkas fundamentalt i en sämre konjunktur. Blir det en krasch på marknaden kommer förmodligen även dina aktier handlas ned.

• Bolagsrisk: Detta är risken att det enskilda företags prestation eller händelser påverkar investeringen negativt. Det kan vara att företaget satsar på hårdvara istället för mjukvara, misslyckande med internationell expansion, ett sämre förvärv eller avsaknad av forskning och utveckling. Att bena ut alla risker i ett enskilt bolag är i princip omöjligt. Hotellbolagen hade innan 2020 knappast ”global pandemi” som en stor risk för verksamheten. Nu är alla smärtsamt medvetna om vilka skiften som kan ske.

• Branschrisk: Risken som är knuten till den specifika sektor där investeringen finns. Det kan vara politiska risker (förbud, skatter), pandemier, teknologiska skiften (exempelvis bensin till eldrift), förändrade konsumtionsmönster (CD-skivor till streaming) för att ta några exempel. Var och ett av dessa skiften drabbade vissa branscher hårdare än andra.

• Ränterisk: Räntor och obligationsräntor påverkar aktiemarknaden. Om räntorna stiger kan det leda till att investerare säljer aktier och flyttar till säkrare alternativ som obligationer, vilket påverkar aktiemarknaden negativt. Detta har definitivt påverkat börsen kraftigt under 2022 och 2023.

• Likviditetsrisk: Detta är risken att det kan vara svårt att sälja en investering utan att påverka priset. Men det spelar ingen roll om man är långsiktig, kanske du tänker. Och det stämmer till viss del. Problemet är om något händer i bolaget som påverkar din långsiktiga vy negativt. Kanske har affärsmodellen blivit klart sämre på grund av ett skifte. Eller så har den skickliga grundaren till VD slutat och en betydligt mer oprövad ledning har tillkommit som vill ändra strategin.

Hur kan man skydda sig mot riskerna?

För att hantera och minimera riskerna på aktiemarknaden måste investerare genomföra noggranna analyser och diversifiera sina portföljer. Genom att investera i olika tillgångsslag och branscher och vara medveten om att portföljen tillfälligt kan ta rejält med stryk. Att ha en väl genomtänkt investeringsstrategi och vara uppmärksam på marknadsutvecklingar är avgörande för att hantera riskerna och maximera potentiell avkastning på aktiemarknaden. Men det gäller också att acceptera att det finns en risk med att investera.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Joels riskvarning

Den kanske största risken man tar är att köpa när allt känns bra och börsen stiger för att sedan få panik och sälja efter en börskrasch.

Gör hemläxan innan en eventuell kris. När väl krisen kommer är det ofta för sent om man exempelvis har en portfölj bestående av olönsamma och/eller högbelånade bolag.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings