Månadsbrev
2 JAN 2024

December 2023 – Gott Nytt År!

Vi lägger nu vårt femte verksamhetsår till handlingarna och ser tillbaka på ännu ett händelserikt år. Ett varmt tack till er alla andelsägare för förtroendet att ta hand om en del av era investeringar. Detta ansvar väger tungt och vi tar uppgiften på största allvar. Även om 2023 slutade med positiv värdeutveckling och en stark underliggande utveckling för bolagen i portföljerna är vi inte nöjda med resultatet för TIN Ny Teknik. TIN World Tech hade en i våra ögon godkänd utveckling, i linje med resultatutvecklingen för portföljens innehav.

Året 2023 avslutades starkt. Under december förbättrades sentimentet ytterligare, såväl globalt som här i Norden. Detta efter att stämningen på marknaden varit unikt svag under hösten, på ryggen av konjunktur- och ränteoro. Oron späddes på ytterligare av intensifierade geopolitiska spänningar och konflikter. Nordiska aktier fortsatte gå sämre än globala, framför allt amerikanska innovativa bolag, fram till vändningen i slutet av oktober. Bland amerikanska bolagen menar vi mer specifikt de så kallade ”magnificent seven”, vilka stod för huvuddelen av uppgången i S&P500 under förra året.

Det har varit hart när omöjligt att veta när vändningen skulle komma. Att den någon gång skulle komma var närmast självklart, då börsens naturliga riktning är uppåt. Företagande är i grunden värdeskapande och på börsen samlas många av de mest kapabla bolagen. Innovation och produktivitet är de kanske starkaste drivkrafterna för värdeskapande i bolagen och över tid ska detta givetvis återspeglas även i aktiekurser. Även denna gång följde börsen sitt historiska mönster för hur en vändning kan ske. Aktiemarknaden är framåtblickande och brukar klättra upp för en vägg av oro. God vinstutveckling och låga värderingar är inte alltid tillräckliga. Marknaden behöver ofta en impuls utifrån för att börja se på tillvaron på ett ljusare sätt.

Räntemarknaden har varit central för investerares syn på aktier, både när räntor går upp (vilket vi såg 2021 – 2023) och nedåt, vilket är tendensen för närvarande. Inflationen verkar globalt vara på god väg att stabiliseras och räntemarknaden rör sig i samma riktning. Därtill har den amerikanska dollarn – i sig en viktig sentimentsindikator vi beskrev i förra månadsbrevet – tydligt försvagats, vilket är ett tecken på ökande riskvilja på marknaden.

Företagen i de sektorer vi valt att prioritera har fortsatt leverera bra resultat i form av tillväxt, lönsamhet och kassaflöden. Värdeskapandet har ökat samtidigt som värderingarna, trots den uppgång vi sett under november och december, fortfarande ligger klart under ett historiskt snitt. Vårt fokus i förvaltningen har fortsatt varit på bolag med bevisad förmåga till tillväxt kombinerad med lönsamhet och kassaflödesgenerering. TIN Ny Teknik har adderat ett nytt innehav, Nordic Semiconductor, samtidigt som ett dussintal företag lämnat portföljen under året. TIN World Tech har adderat tre innehav: Nvidia, Nordic Semiconductor och Adyen, samtidigt som vi avyttrat fem bolag.

Hur uthålliga är bolagens vinster? Detta förblir den kanske viktigaste frågan för kommande år, särskilt i ljuset av en potentiellt försvagad konjunktur. En starkare krona kan också påverka bolagens rapporterade resultat negativt, även om den positiva effekten på sentimentet kanske kan vara starkare. Vi har tidigare konstaterat att innovativa bolag inte lever i ett vakuum utan att även strukturellt växande företag kan påverkas, inte minst om konsumenters utrymme att spendera äts upp av elpriser, räntor och/eller allmän inflation. Bolag som säljer digitala konsumenttjänster är inte opåverkade, men väl mer motståndskraftiga än många traditionella konsumentdrivna företag.

Digitaliseringen fortsätter och en respons hos bolag som stöter på problem kan vara att försöka fortsätta effektivisera sin verksamhet. Nya verktyg drivna av utvecklingen inom artificiell intelligens har introducerats brett. Här har vi egentligen bara sett början av en lång utveckling som kommer att driva produktivitet inom många delar av såväl näringsliv som samhället i stort. Inte minst duktiga mjukvaruföretag kommer att kunna dra stor nytta av dessa trender. Hälsosektorn ser fortsatt relativt ocyklisk, strukturell tillväxt. Vi ser fram emot 2024 med stark framtidstro och ser stora möjligheter i vårt investeringsuniversum.

Avslutningsvis vill vi påminna om vår årliga investerarträff den 16 januari 2024 kl 18:00, på SPACE. Evolutions VD Martin Carlesund och Fractal Gamings VD Hannes Wallin kommer att förgylla kvällen tillsammans med moderator Matilda Karlsson från Pareto. Antalet platser är begränsat, anmäl dig gärna så fort som möjligt här.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 7,2 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +7,5 procent. Sett över hela 2023 har fonden ökat med 4,0 procent, jämfört med +9,1 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 47,3 procent, samtidigt som index ökat 63,4 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution, Novo Nordisk och Surgical Science. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Evolution, Sectra och Embracer. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Novo Nordisk, Nemetschek och Biogaia. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 33 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 32 procent och Digitala varumärken på 20 procent.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under året var Novo Nordisk, Evolution och Take-Two Interactive. Bland de innehav som har påverkat negativt finner vi Chemometec, Embracer och Cint. Under året kom det bud på två bolag i portföljen. Meltwater köptes ut av Altor. Grundaren Jörn Lyseggen följde med in i privat miljö, till förfång för minoriteten i bolaget. Adevinta köptes av ett konsortium lett av Blackstone och Permira. Även här var tidigare huvudägare Schibsted och eBay inblandade och ser ut att förbli ägare i privat miljö.

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 5,2 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet MSCI World +2,4 procent. Sett över hela 2023 har fonden ökat med 20,8 procent, jämfört med +19,9 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 26,4 procent, samtidigt som index ökat 67,6 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Microsoft, Salesforce och Nintendo. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Unity Software, Straumann och Nordic Semiconductor. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Microsoft, Adobe och Nemetschek. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 54 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 21 procent och Digitala varumärken på 14 procent.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under året var Salesforce, Microsoft och Adobe. Bland de innehav som har påverkat negativt finner vi Solaredge, Embracer och Enphase. Under året kom det bud på tre bolag i fonden. Likt TIN NY Teknik var fonden ägare i Meltwater och Adevinta. Därtill köptes ett mindre innehav, Pushpay, ut från den australiensiska börsen under våren.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings