Månadsbrev
1 JUL 2021

Börsen halvvägs 2021

Vi är nu framme vid första halvårets slut och kan reflektera över det som hänt hittills under året.

Givetvis är fortfarande pandemin på näthinnan, även om vi kan skönja en mer normal tillvaro under andra halvåret då vaccineringarna fortskrider världen över. Ett annat fenomen som verkligen står ut är alla de dataintrång som genomförts och blivit publika. Hackningen av Solarwinds mjukvara, vilket lett till att data från många andra produkter och tjänster läckt från USA till en främmande makt, var verkligen spektakulär och oroande. 

Solarwinds var ingen isolerad incident. Totalt dubblades antalet dataintrång under förra året och hittills i år ser vi en liknande trend. Colonial Pipeline var en spektakulär ransomware-aktion där hackare begärde en lösensumma för att oljan skulle kunna fortsätta flöda. Många liknande incidenter når aldrig dagens ljus. Vi noterar att institutioner inom hälsa och utbildning varit särskilt sårbara. Även några svenska börsbolag har utsatts för attacker av utpressningskaraktär. 

Varför ökar antalet attacker? Mjukvara fortsätter att ”äta världen” och värdena ökar. Historiskt har många bolag varit isolerade enheter, likt borgen med vallgrav och vindbrygga. I och med COVID gick de flesta över till en mer distribuerad modell, vilket dramatiskt ökar antalet attackvektorer. Förövarna har också blivit mer sofistikerade och professionella. Samtidigt är den försvarande sidan fortfarande svag av flera skäl: den mänskliga faktorn förblir mänsklig; det är ont om kompetens; det är kostsamt att upptäcka och åtgärda attacker; och branschen använder riskerna som säljargument – den som alltid ropar varg bygger inte tillit.  

Vad gör vi? Likt många andra produkter inom mjukvara växer efterfrågan för datasäkerhet starkt. I all försäljning av mjukvara behöver leverantörer erbjuda två saker: tydligt kundvärde och en produkt som slår konkurrenternas. Inom datasäkerhet måste man utöver detta leverera en produkt som klarar av konkreta, aktuella hot. Detta leder till specialisering och en fragmenterad marknad. Kunder har ofta produkter från ett stort antal leverantörer och integrationen mellan dem kan många gånger vara bristfällig. Samtidigt får många innovativa startups generös finansiering då de har tydliga adresserbara marknader, vilket leder till stark konkurrens inom alla subsegment. Vi har därför haft svårt att hitta attraktiva investeringskandidater inom datasäkerhet. 

Ovan till trots har vi adderat ett innehav i TIN World Tech under perioden: Palo Alto Networks. Bolaget är verksamt inom flera subsegment i marknaden för datasäkerhet. De har därmed en möjlighet att integrera produkter bättre än konkurrenter. Utöver bolagets organiska tillväxt har de också visat en aptit och förmåga att förvärva andra bolag. I övrigt i portföljerna finner vi en viss exponering mot datasäkerhet i Microsoft (TWT) och Sectra (TNT). 

TIN Ny Teknik
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 2,0 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +0,2 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 43,1 procent, jämfört med 49,0 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 130,2 procent, samtidigt som index ökat 67,2 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution Gaming och Kindred. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.  

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Hubspot, Chemometec och Unity Software. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Evolution Gaming, Embracer och Bambuser. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 37 procent av förvaltat kapital, följt av Digitala Varumärken på 24 procent och Hälsa på 23 procent. 

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 7,0 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World 4,4 procent. Sedan fondens start 12 juni i fjol har fonden stigit 35,5 procent, samtidigt som index ökat 28,9 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Edwards Lifesciences och Match Group. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Jinko Solar, Adobe och Match Group. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Volue, Embracer och Meltwater. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 49 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 20 procent och Digitala varumärken på 13 procent. 

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings