Artikel
31 MAR 2024

Hur går börsen 2024?

Att vara börsinvesterare, särskilt de som har fokuserat på småbolag, har under de senaste två åren haft det tufft. Krig, skenande inflation, stigande räntor och den förväntade lågkonjunkturen har tydligt satt sina spår i aktiekurserna sedan börstoppen januari 2022. De som har tagit ytterligare ett steg ut på riskskalan genom att investera i småbolag som ännu inte nått lönsamhet har haft det ännu tuffare. Där är vi beredda att gå så långt och hävda att en krasch är en underdrift. Vi har snarare upplevt en implosion i det segmentet. Jämfört med ett tapp på närmare 35 procent i småbolagsindex till och med oktober 2023 har de olönsamma bolagen förmodligen fallit med det dubbla.

De som däremot vänt blickarna mot de allra största bolagen, gärna i USA, har fått se sina pengar växa kraftigt. AI-vågen har inneburit stora uppgångar för The Magnificent Seven: Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia och Tesla. De hade ett fantastiskt 2023 och för bland annat Nvidia och Microsoft har den goda utveckling fortsatt under Q1 2024. AI föds, tränas och frodas i datacenter som ägs av Microsoft, Amazon och Alphabet. Nvidia levererar hårdvara och mjukvara som de flesta AI-tjänster utförs på. Därmed har de en position där de kan dra fördel av tillväxten oavsett vems tjänst som vinner bland konsumenter och företag. En klassisk metafor vi brukar använda för denna typ av position är att Nvidia inte är någon guldgrävare, men de säljer hackor och spadar till alla guldgrävare.

Är det för sent att haka på AI-trenden?

Människan tenderar att överskatta ett teknikskifte på kort sikt, men underskatta det på lång sikt. Kurserna har rusat, och det är svårt att bedöma hur länge efterfrågan är i den här extrema tillväxtfasen. Vi bedömer inte det nödvändigtvis det för sent på lite längre sikt, kanske till och med tvärtom. Men ha i åtanke att värderingarna ställer höga krav på en uthållig omsättnings- och vinsttillväxt för de direkta AI-vinnarna och att stora rekyler kan inträffa. För dig som ridit AI-trenden och techjättarna kanske det till och med kan vara en idé att överväga att rebalansera en del av vinsterna från jättarna hela vägen till svenska småbolag.

Varför bör man överväga att investera i småbolag som länge underpresterat?

  • Starka positioner: Små och medelstora bolag tenderar att ha en ledande position i smala nischmarknader och bibehåller sin marknadsposition genom att kontinuerligt utveckla sitt erbjudande till kund med ett ihållande fokus på forskning och utveckling.
  • Entreprenörsägda: Grundaren är ofta aktiv i bolaget som VD eller styrelseordförande. Varför är det viktigt, kanske ni frågar er? En av de största skillnaderna mellan ett entreprenörägt bolag och ett tjänstemannastyrt är krishantering vid tillfällen då bolagen får problem. Förr eller senare får de allra flesta bolag allvarliga bekymmer. Med grundarna vid rodret har de tydliga incitament (via stort ägande) att lösa problemen. I ett tjänstemannastyrt bolag kan den ”enkla lösningen” vara att VD och styrelsen avgår.
  • Tillväxt: Det kanske tyngsta argumentet är att mindre bolag har, tack vare sin begränsade storlek, något enklare att fortsätta öka sin omsättning, och därmed vinst per aktie över tid. Ett mindre träd har helt enkelt bättre tillväxtförutsättningar än ett redan ståtligt sådant.

Krasch i småbolagen, vad beror det på?
Exakt vad nedgångarna under 2022 och 2023 beror på är inte alltid så lätt att bena ut. Vi kan dock konstatera att storleken haft betydelse senaste 30 månaderna. Ju större bolag, desto bättre har kursutvecklingen tenderat att vara. En förklaring till diskrepansen är att storbolagen anses vara mer stabila under konjunkturnedgångar, vilket resulterar i att investerare föredrar de större bolagen när det börjar skaka i ekonomin. Likviditeten i aktierna är ofta betydligt tunnare längre ner i listorna, vilket kan innebära att ett något ökat säljtryck sätter rejäla spår i aktiekurserna.

Sen ska man inte glömma den psykologiska effekten. Om investerare tror sig veta att småbolag tenderar att gå sämre i kristider vill många förbereda sig och sälja sina småbolag innan de andra bestämmer sig för att göra det. Och då är spiralen i gång.

Hur ska man agera under 2024?

Frågan är förstås oerhört svår och komplex att försöka besvara. Vi kan dock konstatera att diskrepansen mellan småbolag och jättarna är de största på mycket länge. Till viss del det absolut befogat. De minsta och mest oprövade bolagen kippar just nu efter andan. De bolag som dras med förluster och skuld har det exceptionellt tufft. Vi skrev under hösten 2023 att "det ligger i farans riktning att olönsamma bolag som inte levt upp till löften kommer få det betydligt tuffare att finansiera sina verksamheter under 2024". Det beror på att det är dyrare att låna, till stor del på grund av stigande räntor. Men också för att investerare kräver högre kompensation för ökade risker - utöver ränteökningen. Ett exempel på brutaliteten på marknaden är att Intrum numera har det oerhört svårt att finansiera sin verksamhet. Något som de klarat utan bekymmer under många år, trots att kassaflödena har varit svaga.

Renewcell gick nyligen i konkurs och i höstas försattes drabbade samma öde Volta Trucks, vilket drabbade investmentbolaget Byggmästare A J Ahlström negativt. För bara något år sedan är vi övertygade om att problemen de drabbades av hade kunnat lösas med nytt kapital. Men i en marknad där risker står i fokus är uppenbarligen inte viljan hos investerare tillräckligt hög för att rädda bolagen.

Trots allt är svenska börsen upp med knappt 10 procent under Q1. Ska man minska exponeringen mot aktier efter uppstället?
Ett vanligt misstag är att vara för nära marknaden och därför vara för snabb med att sälja vid stigande kurser. På tre är exempelvis fortsatt småbolagsindex negativt, vilket är ovanligt. Om inflationen fortsätter hålls nere och solen börjar gå upp för konsumenterna så kommer optimismen komma tillbaka på allvar i ekonomin. När det sker är förstås svårt att sia om, men jag bedömer sannolikheten för en fortsatt god börs framöver som hög. Det baserar jag på stabiliserande inflation och därmed mer optimistiska hushåll och rimliga värderingar. Men kom ihåg att vara försiktig med belåning så du kan hantera eventuella nedgångar.

Men hur går börsen under resterande 2024 då?!
Bolagen har tydligt anpassat sig efter de nya spelreglerna. Det är lönsamhet och en tryggare balansräkning som gäller. Embracer har exempelvis minskat sin skuldsättning genom att avyttra investeringstunga studios som Saber och Gearbox. Riksbanken har tydligt signalerat att nästa rörelse på styrräntan kommer att vara nedåt. Frågan är bara när. Styrelser runt om bland Sveriges flaggskeppsbolag som Atlas, Volvo och Evolution föreslår rejält höjd utdelning vilket är klart positiva signaler. Allt som allt är jag positiv. Men kom ihåg att göra din egna analys!

Klicka här för att läsa fler nyheter och månadsbrev från oss. Lycka till med placeringarna, men vi vill påminna dig om att investeringar innebär en risk och att investera i aktier och fonder innebär att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings