Artikel
30 OKT 2023

Hur går börsen 2024?

Att vara börsinvesterare har under de senaste två åren varit allt annat än en dans på rosor. Krig, skenande inflation, stigande räntor och en blivande lågkonjunktur(?) har tydligt satt sina spår i aktiekurserna sedan börstoppen januari 2022. Investerare som har främst investerat i småbolag har fått uppleva än mer drastiska kursnedgångar.

De som har tagit ytterligare ett steg ut på riskskalan genom att investera i småbolag som ännu inte nått lönsamhet har haft det ännu tuffare. Där är vi beredda att gå så långt och hävda att en krasch är en underdrift. Vi har snarare upplevt en implosion i det segmentet. Jämfört med ett tapp på närmare 35 procent i småbolagsindex är snarare dubbel nedgång en kvalificerad gissning för olönsamma småbolag.

Även om vi riktar blicken mot just de lönsamma småbolagen så är differensen i utvecklingen mellan småbolagen och storbolagsindex den största på mycket länge.

Varför bör man överväga att investera i småbolag?

  • Starka positioner: Små och medelstora bolag tenderar att ha en ledande position i smala nischmarknader och bibehåller sin marknadsposition genom att kontinuerligt utveckla sitt erbjudande till kund med ett ihållande fokus på forskning och utveckling.
  • Entreprenörsägda: Grundaren är ofta aktiv i bolaget som VD eller styrelseordförande. Varför är det viktigt, kanske ni frågar er? En av de största skillnaderna mellan ett entreprenörägt bolag och ett tjänstemannastyrt är krishantering vid tillfällen då bolagen får problem. Förr eller senare får de allra flesta bolag allvarliga bekymmer. Med grundarna vid rodret har de tydliga incitament (via stort ägande) att lösa problemen. I ett tjänstemannastyrt bolag kan den ”enkla lösningen” vara att VD och styrelsen avgår.
  • Tillväxt: Det kanske tyngsta argumentet är att mindre bolag har, tack vare sin begränsade storlek, något enklare att fortsätta öka sin omsättning, och därmed vinst per aktie över tid. Ett mindre träd har helt enkelt bättre tillväxtförutsättningar än ett redan ståtligt sådant.

Krasch i småbolagen, vad beror det på?
Exakt vad nedgångarna under 2022 och 2023 beror på är inte alltid så lätt att bena ut. Vi kan dock konstatera att storleken haft betydelse under året. Ju större bolag, desto bättre har kursutvecklingen tenderat att vara. En förklaring till diskrepansen är att storbolagen anses vara mer stabila under konjunkturnedgångar, vilket resulterar i att investerare föredrar de större bolagen när det börjar skaka i ekonomin. Likviditeten i aktierna är ofta betydligt tunnare längre ner i listorna, vilket kan innebära att ett något ökat säljtryck sätter rejäla spår i aktiekurserna.

Sen ska man inte glömma den psykologiska effekten. Om investerare tror sig veta att småbolag tenderar att gå sämre i kristider vill många förbereda sig och sälja sina småbolag innan de andra bestämmer sig för att göra det. Och då är spiralen i gång.

Hur ska man agera under 2024?
Frågan är förstås oerhört svår och komplex att försöka besvara. Vi kan dock konstatera att det finns fantastiska bolag med affärsmodeller som historiskt överlevt både inflation och krig. Men det finns också många bolag som är mer oprövade och numera kippar efter andan. Ett exempel på brutaliteten på marknaden är det något chockartade beskedet att svenska lastbilstillverkaren Volta Trucks försattes i konkurs den 16 oktober, vilket drabbade investmentbolaget Byggmästare A J Ahlström negativt. För bara något år sedan är vi övertygade om att problemen de drabbades av hade kunnat lösas med nytt kapital. Men i en marknad där björnen står i fokus är uppenbarligen inte riskviljan tillräckligt hög för att rädda bolaget.

Det ligger i farans riktning att olönsamma bolag som inte levt upp till löften kommer få det betydligt tuffare att finansiera sina verksamheter under 2024. Det är dyrare att låna, delvis på grund av stigande räntor. Men också för att investerare kräver högre kompensation för ökade risker - utöver ränteökningen. Att ta in nytt eget kapital är utmanande då pengar har blivit dyrare, och konkurrensen har hårdnat. Lönsamma bolag har också tappat i värde vilket gör det alternativet mycket konkurrenskraftigt, i stället för att ”chansa” på att ett bolag som i dagsläget inte är lönsamt.

Är allt nattsvart?
Absolut inte. De svenska bolagen rapporterar sina Q3-rapporter för fullt och böckerna visar en tydlig motståndskraft. De svenska bolagen som exporterar sina varor och tar betalt i euro eller dollar får dessutom en välkommen hävstång när de växlar sina vinster till den svaga, svenska kronan.

De svenska verkstadsjättarna AB Volvo och Atlas Copco levererade stabila vinster till mycket goda marginaler och de prognostiserar att även 2024 blir ett bra år. Även mindre mjukvarubolag som främst fokuserar på svenska kunder som bokföringsföretaget Fortnox och kundhanteringsbolaget Lime Technologies fortsätter växa både omsättning och vinst med åtminstone 20 procent.

Även de allra mest utsatta branscherna som fastigheter och konsument visar livstecken. Nyfosa säljer delar av sitt bestånd till priser över bokfört värde och Sagax fortsätter på inslagen väg med förvärv utomlands. Hennes och Mauritz och Clas Ohlson har seglat i väg från sina bottennoteringar och visar att affärsmodellen kan hantera tuffare tider.

Men hur går börsen 2024 då?!
Givetvis är det oerhört svårt att svara på. Men med tanke på att vi haft en tuff utveckling under de senaste två åren så ökar faktiskt sannolikheten för tydligt positiv avkastning framåt. Bolagen anpassar sig till förutsättningarna samtidigt som investerare kan plocka upp majoriteten av bolagen till en lägre värdering. Världen kommer fortsätta ta steg i rätt riktning (trots krig, kriminalitet och stigande räntor).  Glöm inte att de absolut bästa bolagen finns på börsen. De har professionella styrelser, motiverade anställda och en ständig innovationskraft. Över tid skapar utveckling värde och det kommer komma aktieägare till gagn, förr eller senare!

Det kommer alltså lösa sig, även om vi alltså får vara beredda på att mer bolag än normalt får finansieringsproblem under 2024. Håller du dig till lönsamma bolag som fortsätter öka sina vinster kommer det bli bra på lång sikt. Men var försiktig med belåning så du kan hantera eventuella ursköljningar. Över tid kommer det bli fantastiskt bra. Det vågar jag (nästan) lova!


Klicka här för att läsa fler nyheter och månadsbrev från oss. Lycka till med placeringarna, och kom ihåg att investeringar innebär en risk.

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings