Månadsbrev
2 NOV 2020

Ökat inom mjukvara

Efter en stark inledning under perioden har ett stigande antal COVID-fall och osäkerhet inför presidentvalet i USA försvagat stämningen på marknaden.

Enligt börsalmanackan är perioden oktober – april den starkaste säsongen på marknaden. Ett år där marknaden inleder traditionsenligt starkt, sedan störtdyker och återhämtar sig nästan lika fort, följt av en urstark sommar kanske en sådan tumregel är ännu mindre värd än vanligt. Marknaden har i alla fall inte betett sig som almanackan föreskriver under oktober. Efter en stark inledning under perioden har ett stigande antal COVID-fall och osäkerhet inför presidentvalet i USA försvagat stämningen på marknaden. Sentimentets påverkan har varit tydlig, då det allmänna intrycket från rapportsäsongen varit positivt, bland annat med ett antal omvända vinstvarningar.

Som ett slags direktrapport från fronten kan vi säga att det mesta av nedgången verkar ha varit drivet av terminshandel och att många långsiktiga investerare verkar sitta på händerna fram till det amerikanska valet. Utan att kunna eller vilja lämna en stark prognos ser vi ändå detta som något som kan vändas till ett positivt sentiment när väl röken skingras på det politiska slagfältet. I ett sådant klimat tror vi att digitala bolag kommer fortsätta vara nettovinnare.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 3,8 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN -7,0 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 54,4 procent, jämfört med 5,8 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 84,4 procent, samtidigt som index ökat 19,2 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Take-Two Interactive och Stillfront. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Embracer, Evolution Gaming och Sinch. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi SOBI, Biogaia och Saab. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 31 procent av förvaltat kapital, följt av Digitala varumärken på 31 procent och Hälsa på 23 procent.

Fonden deltog som ankarinvesterare när Link Mobility kom tillbaka till norska börsen efter cirka tre år i privat ägo. Link verkar inom samma nisch som Sinch som en plattform för digital meddelandehantering. Bolaget har en framgångsrik historik av både organisk och förvärvsdriven tillväxt och avser att fortsätta på den inslagna linjen. Fonden investerade även i norska PatientSky i samband med deras börsnotering på Merkur Market. Bolaget levererar elektroniska journalsystem till sjukvården och differentierar sig mot konkurrens med hjälp av en välutvecklad plattform samt egna helägda datacenter. PatientSky fick en mycket svag start på börsen men vår tilltro till bolaget är oförändrad. Sammantaget har de bolag som noterats på Merkur market och som fonden investerat i varit en positiv bidragsgivare till avkastningen i år.

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 1,8 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World -4,4 procent. Sedan fondens start 12 juni i år har fonden stigit 18,0 procent, samtidigt som index ökat 1,9 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Nintendo, Embracer och Adobe. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Jinko SolarUnity Software och Solaredge. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Edwards Lifesciences, Adevinta och Adobe. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 48 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 25 procent och Digitala varumärken på 14 procent.

Fonden tog en position som cornerstone-investerare i det norska bolaget Volue, som noterades på Merkur Market under oktober. Volue levererar sedan många år mjukvara till kraftbolag, vilket möjliggör bättre planering av produktion av och handel med el. Detta bidrar till att elnätets stabilitet kan upprätthållas då instabila energislag som sol och vind tar en större andel av energimixen framöver. Vi har länge sökt ett innehav med tydlig hållbarhetsprofil inom mjukvara och tror oss ha funnit ett attraktivt sådant i Volue. Fonden investerade även i norska Airthings, som utvecklat teknik för att adressera föroreningar i inomhusmiljöer samt minska energiförbrukning i byggnader.

Cleantech uppgår nu till drygt 13% av fonden och är det segment som bidragit starkast till avkastningen sedan start. Det är också den sektor där vi ser störst utmaningar vad det gäller värdering. Vi kommer att fortsätta leta efter nya intressanta bolag inom förnybar energi, men vi kommer samtidigt behålla ett tydligt fokus på kassaflöde och värdering.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings