TIN Fonder

Riddargatan 23

114 57 Stockholm

Tel +46 8 520 277 44

Medarbetare

Erik Sprinchorn
Förvaltare

+46 (8) 520 277 44
erik.sprinchorn(at)tinfonder.se

Carl Armfelt
Förvaltare

+46 (8) 520 277 44
carl.armfelt(at)tinfonder.se

Julia Holmsäter
Marknad & Försäljning

+46 (0) 73 513 42 52
julia.holmsater(at)tinfonder.se

Tomas Lundmark
VD

+46 (0) 72 143 99 08
tomas.lundmark(at)tinfonder.se